از گوشه و کنار
تهدید علیه مینا احدی، فعال سرشناس علیه جنبش اسلامی را محکوم میکنیم!
شنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

در چند هفته اخیر مینا احدی تلفن های تهدیدآمیز متعددی با شماره های مخفی و همینطور تهدیداتی از طریق ایمیل دریافت کرده است. تماس ها از طرف جریانات اسلامی بوده است. البته این بار اول نیست که مینا مورد تهدید جریانات اسلامی و قبل از همه اوباش جمهوری اسلامی قرار میگیرد. جمهوری اسلامی حتی در نشست با مقامات آلمانی خواهان ایجاد محدودیت برای مینا احدی در آلمان بود. اگر چیزی تازه است، تعدد تلفن ها در هفته های اخیر و وخامت بیشتر اوضاع جمهوری اسلامی است.

پشت این تماس ها و تهدیدات مکرر قبلی قبل از هرکس جمهوری اسلامی ایران است که زخم زیادی از مینا احدی خورده است. از کنفرانس برلین تا کمپین نجات سکینه آشتیانی، از کمپین های متعدد و جهانی علیه اعدام و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی تا تلاش برای دستگیری شاهرودی و منصوری و نهایتا فراری دادن آنها، مقابله با حضور و نفوذ جریانات اسلامی در آلمان و اتحادیه اروپا و عقب راندن جریانات اسلامی در آلمان، اینها همه و همه باعث شده است که مینا احدی خار چشم جمهوری اسلامی و کل جنبش کثیف اسلامی باشد. اما این تهدیدات، جز نفرت بیشتر علیه حکومت اسلامی و جریانات تروریست اسلامی نصیبی برای آنها نداشته و عزم ما را در مقابله با جمهوری اسلامی جزم تر کرده است.

حزب کمونیست کارگری این تشبثات جمهوری اسلامی و جریانات تروریست اسلامی را شدیدا محکوم میکند و از مردم آزاده و همینطوراز همه نهادها و سازمانهای سیاسی میخواهد این تهدیدات و تهدید علیه جان همه فعالین اپوزیسیون را شدیدا محکوم کنند. دولتهای اروپایی و در این مورد دولت آلمان باید امنیت فعالین اپوزیسیون حکومت اسلامی و منتقدین اسلام را تامین کند و حفاظت از این افراد را به عهده بگیرد. سران جمهوری اسلامی نیز باید بدانند که این تهدیدات کمکی به بقای آنها نمیکند همینطور که اعدام ها و سرکوب ها در ایران مردم را عقب نمیراند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۷ مرداد ۱۳۹۹، ۷ آگوست ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی