نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
حکومت جنایتکار اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد!
اشتراک گذاری

امروز شنبه وکیل برادران افکاری خبر داد که متاسفانه نوید افکاری در زندان عادل آباد شیراز اعدام شده است. این خبر تا هم اکنون موجی از خشم علیه حکومت اسلامی را در همه جا بر انگیخته است. به خانواده افکاری و دوستانش صمیمانه تسلیت میگوییم و به همراه آنها نفرت و انزجار شدید خود را علیه حکومت جنایکار اسلامی اعلام میکنیم.

نوید افکاری و برادرانش وحید و حبیب افکاری در ارتباط با اعتراضات سال ۹۷ دستگیر شدند. اما جمهوری اسلامی قتل یک مامور امنیتی را نیز به آنها منتسب کرد و با شکنجه و فشار از آنها اعتراف گرفت که نوید با کمک برادرش وحید این مامور را به قتل رسانده است. با اعلام حکم اعدام نوید افکاری موجی از اعتراض در ایران و جهان به این حکم شنیع و جنایتکارانه به جریان افتاد. برخی نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی ورزشکاران و کمیته بین المللی المپیک نیز تلاش کردند با تهدید اخراج جمهوری اسلامی از نهادهای ورزشی و کشتی جهانی مانع اعدام نوید افکاری شوند. جمهوری اسلامی بنا به شیوه رسوا و نخ نمای خود، فیلم نفرت انگیز تلویزیونی اعترافات و صحنه سازی قتل را از صدا و سیمای حکومتی منتشر کرد تا فشارها را تخفیف دهد. اما این نمایش رسوای تلویزیونی اعتراض وسیعتری را دامن زد. سران حکومت بدانند که اعدام نوید نیز هزینه سنگینی برایشان خواهد داشت و پاسخ دندان شکنی خواهد گرفت.

نوید توسط قاتلان اسلامی اعدام شد اما تلاشمان را در داخل کشور و در سطح جهانی گسترده تر خواهیم کرد تا حکومت را بیش از پیش در منگنه قرار دهیم و هزینه هر حکم اعدامی را چنان برای حکومت سنگین کنیم که به راحتی نتوانند جوانان مردم را اعدام کنند. از همه مردم در سراسر کشور و بویژه مردم شیراز میخواهیم به هر شکل ممکن در مقابل این جنایت دست به اعتراض بزنند. از کلیه نهادها و تشکل های مردمی، از کارگران و معلمان و دانشجویان، از نویسندگان و ورزشکاران و از همه مردم آزاده میخواهیم این جنایت را محکوم کنند و به هر شکل ممکن اعتراض کنند.

وقت آن است که دولت های مختلف جهان جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کنند،‌ دست از مماشات با آن بردارند، آنرا هر چه بیشتر در سطح جهانی بایکوت سیاسی کنند و‌ از مراجع بین المللی و سازمان های ورزشی اخراج کنند.

صدای سرنگونی و اعتصابات کارگران و اعتراضات بخشهای مختلف مردم هر روز گسترده تر و فراگیرتر میشود. اعدام امروز نوید افکاری که برای ارعاب جامعه و عقب راندن مردم صورت گرفت فراخوانی به همه مردم است که مبارزه برای سرنگونی حکومت منفور اسلامی را هرچه بیشتر گسترش دهیم.

نابود باد جمهوری اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/ca/article=199436