از گوشه و کنار
شنبه ١٢ سپتامبر فراخوان به تجمع درشهرهای فرانکفورت و کلن دراعتراض به اعدام نوید افکاری
شنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

فرانکفورت شنبه ١٢ سپتامبر:فراخوان به تجمع مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت در اعتراض به اعدام نوید افکاری از ساعت ۱۵:۳۰ لطفا اطلاع رسانی کنید. آدرس محل کنسولگری رژیم آدمکشان اسلامی در فرانکفورت Raimund str.90

کلن: امروز شنبه ١٢ سپتامبر از ساعت ١٧.٣٠ در مرکز شهر در محل ایستگاه مرکزی قطار شهر

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی