نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
گزارش و فیلم از تجمع در استکهلم برعلیه اعدام نوید افکاری و علیه اعدامها
اشتراک گذاری

روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ یک تجمع اعتراضی با شکوه به یاد نوید افکاری که روز ۱۲ سپتامبر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام شد، در مرکز شهر استکهلم برگزار گردید که تعداد قابل توجهی در آن شرکت داشتند. معترضین در این تجمع اعتراضی ضمن طرح درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی خواهان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از ورزش بین المللی شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار پایان دادن فوری به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.تصاویر و فیلم از این برنامه را مشاهده می کنید

گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از تجمع معترضین دراستکهلم به اعدام نوید افکاری …

گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از تجمع معترضین دراستکهلم به اعدام نوید افکاری تماس و همکاری با ما و ارسال خبر و گزارش به این آدرسها تماس بگیرید:+۴۶۷۳۷۸۹۶۵۰۵@ICAE_Tamas@hormozraha

Posted by Hormoz Raha on Sunday, September 20, 2020

روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ یک تجمع اعتراضی با شکوه به یاد نوید افکاری که روز ۱۲ سپتامبر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام شد، در مرکز شهر استکهلم برگزار گردید که تعداد قابل توجهی در آن شرکت داشتند. معترضین در این تجمع اعتراضی ضمن طرح درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی خواهان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از ورزش بین المللی شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار پایان دادن فوری به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.

Posted by Hormoz Raha on Saturday, September 19, 2020

روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ یک تجمع اعتراضی با شکوه به یاد نوید افکاری که روز ۱۲ سپتامبر توسط جمهوری جنایتکار اسلامی اعدام شد، در مرکز شهر استکهلم برگزار گردید که تعداد قابل توجهی در آن شرکت داشتند. معترضین در این تجمع اعتراضی ضمن طرح درخواست محکومیت جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی خواهان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، تحریم مقامات رژیم در صحنه های بین المللی و ممنوعیت سفرمقامات حکومت اسلامی و اخراج جمهوری اسلامی از ورزش بین المللی شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار پایان دادن فوری به اعدام ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.در این آکسیون سارا نخعی یکی از فعالین علیه اعدام سخنرانی کرد

Posted by Hormoz Raha on Saturday, September 19, 2020

پیام حزب محیط زیست به تظاهرات کنندگان

Posted by Hormoz Raha on Saturday, September 19, 2020

 
 
http://rowzane.com/ca/article=200225