نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران:فراخوان به آکسیون سراسری علیه جمهوری اسلامی در روز جهانی علیه اعدام ‎‎
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی قاتل مردم است و نباید بعنوان دولت ایران برسمیت شناخته شود

مجازات اعدام و کلیه احکام اعدام باید لغو شود

کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

اینها پیام و فراخوان ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام و روز اعتراض به حکومت اعدام در ایران است. جمهوری اسلامی در سطح جهان از همیشه بی آبروتر و منزوی تر است. فضای تند اعتراضی در ایران به فشار سیاسی بیشتری علیه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شده است. از نهادهای ورزشی و عفو بین الملل تا دهها دولت در سراسر جهان‌ جمهوری اسلامی را بخاطر سرکوب مردم، شکنجه و زندان و اعدام محکوم کرده اند. جنبش ده میلیونی در مدیای اجتماعی علیه اعدام، خشم و نفرتی که علیه احکام اعدام معترضین آبان و اعدام نوید افکاری در ایران و در سطح بین المللی به راه افتاد جنبش علیه اعدام را به نقطه تازه ای برد. امروز این جنبش از همیشه بیشتر جهانی شده است. جا دارد که روز جهانی علیه اعدام را به روزی قدرتمند علیه اعدام و حکومت اعدام تبدیل کنیم.

دهها نفر از جوانان خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ در بیدادگاه های حکومت به اعدام محکوم شده اند و جنایتکاران با شکنجه و تهدید تلاش میکنند آنها را به اعترافات اجباری بکشانند و حتی پدر و مادر دردمندشان نیز تحت فشارند تا عزیزانشان را اوباش معرفی کنند.

دنیا باید بپاخیزد و در مقابل اینهمه سبعیت از مردم ایران برای رهایی از شر این حکومت فعالانه حمایت کند. ده اکتبر فرصتی است که در همه شهرهای جهان دست به تلاش بزنیم و این روز را به سکوی پرشی برای سالروز خیزش آبان تبدیل کنیم.

در هر شهر و کشوری که هستید در تجمعاتی که علیه اعدام برپا میشود شرکت کنید و یا خود مبتکر برپایی تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بشوید. از دولت ها و احزاب حاکم در کشوری که زندگی میکنید که این حکومت را به رسمیت نشناسند و آنرا بایکوت سیاسی کنند. بخواهید که با جمهوری اسلامی همان کاری را بکنند که با حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی کردند. هر درجه فشار سیاسی جهانی علیه جمهوری اسلامی کار مردم در ایران را برای سرنگونی این حکومت ساده تر خواهد کرد.

برنامه های تجمعات و آکسیونهای اعتراضی بر علیه اعدامها در ایران توسط جمهوری اسلامی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠

 
 
http://rowzane.com/ca/article=201024