نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
لیست تجمعات اعلام شده به مناسبت١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام. آلمان: کلن، فرانکفورت، کاسل، رستوک و ارفورت، سوئد: یوتبوری، استکهلم. نروژ، اسلو. هلند، آمستردام. کانادا، تورنتو، آمریکا در سانتا مونیکا در لوس آنجلس
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی قاتل مردم است و نباید بعنوان دولت ایران برسمیت شناخته شود.مجازات اعدام و کلیه احکام اعدام باید لغو شود.کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

١٠اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. به همین مناسبت در خارج کشور فراخوانهایی برای تجمعات و آکسیونها صادر شده است.در هر شهر و کشوری که هستید در تجمعاتی که علیه اعدام برپا میشود شرکت کنید و یا خود مبتکر برپایی تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بشوید. از دولت ها و احزاب حاکم در کشوری که زندگی میکنید که این حکومت را به رسمیت نشناسند و آنرا بایکوت سیاسی کنند. بخواهید که با جمهوری اسلامی همان کاری را بکنند که با حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی کردند.در این تجمعات شرکت کنید.

لیست برنامه های اعلام شده:

نروژ، اسلو:پنجشنبه ۸ اکتبر از ساعت ۱۵ تا ۱۷

 تجمع و میز اطلاع رسانی مقابل پارلمان

تلفن تماس: ٩٨۶٩۴٠٠١

صابر رحیمی

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

سوئد، یوتبوری: شنبه ١٠ اکتبر از ساعت ١۴

تجمع: Drottninggatan روبروی ایستگاه مرکزی قطار

تلفن تماس:٠٧٣٧١٧٨٨١٩

عبدالله اسدی

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

سوئد: استکهلم:: شنبه ١٠ اکتبر از ساعت ١۴

 درمیدان Sergels torg

تلفن تماس:٠٧٣٩۶٣۴٢۵١

هرمز رها

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

آلمان،کلن، شنبه ١٠ اکتبر تجمع از ساعت١٧ تا ١٩

در محل در اصلی ایستگاه قطار کلن

تلفن تماس: ٠١٧۶۶١٠٢٨٧٧۴

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

آلمان،فرانکفورت شنبه ۱۰ اکتبر از ساعت ۱۶ درمرکز شهر

Zeil, Myzeil

آلمان؛ کاسل شنبه ١٠ اکتبر تجمع از ساعت ١۵ در محل

Opernplatz

تلفن تماس:

٠١٧٠۴۶١٣٣۶٣

٠١۵٢٠٨۵٠۵٣٣٢

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

آلمان، رستوک شنبه ١٠ اکتبر تجمع  از ساعت ١۴ تا ١۶ در محل

Kröpeliner Tor in Rostoc

تلفن تماس:٠١٧۶٧١٢٣١٩١٠

احسان اکبرزاده

آلمان،ارفورت:شنبه ۱۰اکتبر تجمع در محل «ویلی برانت پلاتز» از ساعت ۱۷ تا ۱۹

Willy-Brandt-Platz

تلفن تماس:٠١٧۶۴٢٩٠١٨١٨

شاهرخ نقدی

فراخوان دهنده: کمیته بین المللی علیه اعدام

هلند،آمستردام، شنبه ١٠ اکتبر ساعت ١۴ تا ١۶ تجمع و آکسیون در محل

Musezmpiein,Amsterdam

تلفن تماس:۳۱۰۶۸۲۱۹۸۳۴۷

برگزار کننده گان: شورای برگزاری آکسیون های مشترک در هلند و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

کانادا؛تورنتو؛شنبه ١٠اکتبر از ساعت ١۵در محل

پلازای ایرانیان

فراخوان دهنده:کمیته بین المللی علیه اعدام

آمریکا،Santa Monica, CA غرب لوس آنجلس شنبه ١٠اکتبر

Saturday: October 10, (4 pm)Ocean Ave

 ( Santa Monica Blvd. & Broadway)

کنشگران سیاسی ایران

 
 
http://rowzane.com/ca/article=201495