از گوشه و کنار
حسام امیدوار: سخن از پیمان نوین برای نجات ایران، با “ناجی” قدیمی
دوشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

امروز اگر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را با چشمی بینا و دادورانه به نظاره بنشینیم در می یابیم که نارضایتی ها از وضع موجود لبریز گشته و هرجرقه ای می تواند سرآغاز آتش خشم مردم بر علیه نظام حاکم باشد، همانا که نمونه های آن را در زمستان ۹۶ و پاییز ۹۸ به وضوح مشاهده نمودیم، اگر چه حکمرانان غاصب، جوانان جان به لب آمده این کشور را هر بار جان ستاندند اما بدون شک دیری نخواهد پایید کارگران زحمتکش در کنار معلمان و رانندگان و پرستاران و اقشار زحمت کش کشور نوید در هم شکستن این ظلم را سر دهد.
در شرایط حساس و سرنوشت ساز امروز اگر با هوشیاری قدم در راه آزادی ننهیم، کفتارهایی به کمین نشسته اند تا با چنگال خود رخ این مرز و بوم را بخراشند. صحبت از پیمان نوین می کنند که پیش از این تاریخ به ما نشان داده که تشکل هایی چون شورای ملی و ققنوس که قرار بود زمانی نجات ایران را رقم بزنند همه بر خاک نشسته اند و بی هیچ تفکر و ایده ای نو، منتظر فرصتی هستند تا مردم خود، با خونشان ایران را آزاد و ایشان بدون هیچ نوآوری بر مستند قدرت بنشینند.
پیمان نوین مرا یاد دست هایی انداخت که باعث خاموشی جنبش زنان از براندازی به حجاب و تقلیل از آزادی به قفسی بزرگتر شدند، یاد دست فرصت طلبان و اصلاحات چیانی که دستی در دست رضا پهلوی و دیگری در دستان فرح دیبا است ، پیمان نوین مرا یاد ۴۱ سال حرف خالی از عمل پهلوی می اندازد ، پیمان نوین مرا یاد عده ای پهلویسم که وقتی دهان باز میکنند فقط فحش و ناسزا بیرون می آید و با همان دهان سخن از دموکراسی و برابری می زنند.
بیشتر که فکر میکنم پیمان نوینی در کار نیست صحبت هایی است که سال ها زده شده و امروز با کراواتی جدید و لحنی مظلومانه تر برای فریب مردم ایران زده شده.
میدانیم که رژیم در شرایط خوبی نیست، فشارهای اقتصادی در کنار ساختار فرو پاشیده نظام سیاسی، نوید پایان را میدهد ولی برای افتادن به چاله سال پنجاه و هفتی دیگر آگاه باشید اگر چه سلطنت طلبان همان فرصت طلبان که در ظاهر دست دوستی و همکاری را با اپوزیسیون داده اند اما بدانید چون حتی نتوانستند ۱۰۰ نفر را گرد پهلوی بیاورند حال دنبال گرد هم آوردن اپوزیسیون هستند تا شاه دیگری بر تارک این سرزمین نهند.
حسام امیدوار

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی