از گوشه و کنار
فتوای خامنه ای درمورد واکسن جنایتکارانه است
شنبه, ۲۰ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

فتوای خامنه ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن از کشورهای غربی یکبار دیگر اوج رذالت و دشمنی او و کل حکومت اسلامی با مردم را به همگان نشان داد. این سیاست ادامه همسویی های ده ماه گذشته حکومت با کرونا و بازی آشکار با جان مردم است.

در طول ده ماه گذشته، حکومت اسلامی نه تنها کوچکترین کمکی به مردم و کادر درمان در مقابله با کرونا نکرد بلکه با پنهانکاری و باز گذاشتن اماکن مذهبی و پر کردن زندانها و تشویق مراسم های حکومتی و تجویز روغن بنفشه و سایر مزخرفات طب اسلامی، هرچه بیشتر به اشاعه کرونا کمک کرد و جان انسان های زیادی گرفته شد. و اکنون رهبر رذل و الدنگ حکومت در ادامه این سیاست های غیر مسئولانه و بیگانه با علم و جامعه گفته است که واکسن های غرب قابل اعتماد نیستند و خرید واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوع است.

مردم به اراجیف خامنه ای با کارزار #واکسن_بخرید از قبل پاسخ داده اند و کوچکترین اعتمادی به واکسن داخلی حکومت، حکومتی که در پنهانکاری و دروغگویی دست امثال گوبلز را از پشت بسته است، ندارند. مقامات حکومت و آیت الله ها که از بهترین خدمات پزشکی برخوردارند، هیچ محدودیتی برای تهیه واکسن از آمریکا و انگلیس ندارند. این توده های مردمند که مشمول ممنوعیت  واکسن غربی میشوند و در حالیکه کوچکترین حفاظتی از جان آنها و کوچکترین کمکی برای تامین زندگی آنها نشده است، قرار است قربانی تصمیم جنایتکارانه خامنه ای و کل حکومت اسلامی شوند.

حزب کمونیست کارگری خامنه ای و کل حکومت ضد انسان اسلامی را شدیدا محکوم میکند وهمه  مردم بویژه پزشکان و کل کادر درمان و کلیه تشکل های مردمی را فرا میخواند که قاطعانه علیه فتوای خامنه ای که به معنی مرگ و میر و ابتلای بیشتر به کرونا است، بایستند و یکصدا خواهان خرید واکسن و رایگان بودن آن برای همه مردم بشوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ دی ۱۳۹۹، ۸ ژانویه ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی