از گوشه و کنار
اعتراضات گسترده فعالان فمن”Femen” اسپانیا در حمایت از رنگین کمانی ها و علیه نازیستها و فاشیستها
چهارشنبه, ۳۱ام شهریور, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

هفته گذشته، گروهی از فاشیست ها در یکی از محله های مادرید علیه همجنسگرایان اعتراض و علیه آنها نفرت پراکنی کردند. در میان شعارها به رنگین کمانی ها (همجنسگرایان دوجنسگرایان ترنسها و کوییرها) گفته شده بود که از محله ما خارج شوید.
فعالان سازمان فمن در اسپانیا، هفته گذشته در اعتراض به مجوز تظاهرات فاشیست ها در چوئکا، با در دست داشتن پرچم رنگین کمانی ها، در مقابل کنگره دولت در مادرید تظاهرات کردند. آنها با بدنهایی نیمه عریان که روی بدنشان نوشته بودند که هموفوبها باید از کنگره خارج شوند و توجیه نمایندگان دولت مادرید نشان دهنده عدم مسئولیت اجتماعی و دموکراتیک این نهاد است، توجه ها را به عملکرد دولت نشان دادند.
فمن ها میگویند این اولین بار نیست که آنها به فاشیست ها اجازه می دهند تا به نفرت پراکنی در قالب تجمع بپردازند. آنها معتقدند پلیس از اقدامات فاشیستی و نئونازی محافظت می کند و می گویند در دموکراسی جایی برای نازی ها و فاشیست ها وجود ندارد.
در یکی از اعتراضات سازمان فمن یک گروه افراطی راست به طور ناگهانی وارد تجمع آنها شده و سعی کرده اند تجمع فمن را بهم هم بزنند. فمن ها به درستی به میدان دادن دولت و پلیس اسپانیا به فاشیست ها و به خشونت پلیس علیه فمن ها معترض هستند.
روز سه شنبه ۲۱ سپتامبر۲۰۲۱، مجددا فعالان Femen در اعتراض به مجوز تظاهرات نئونازی ها در چوئکا مقابل نمایندگان دولت در مادرید تظاهرات کردند.
🚩🏳️‍🌈انقلاب زنانه ضمن انزجار از تفکرات راست و فاشیستی و نازیستی و هموفوب، حمایت از رنگین کمانی ها را در هر کجای دنیا ضروری دانسته و از اعتراض عریان سازمان فمن نیز حمایت میکند. اعتراض عریان یکی از رادیکالترین و پیشرو ترین و قدرتمندترین نوع اعتراض زنان است که قلب نیروهای ارتجاعی را هدف میگیرد. اعتراض در برابر خشونت و حملات علیه زنان و رنگین کمانی ها و مبارزه ما در مقابل فاشیست ها ضروری است. باید با اعتراض نشان داد هیچ نوع تهدیدی باعث کنار رفتن زنان و رنگین کمانی ها نمیشود. این فاشیستها و مرتجعین هستند که باید بساط خود را جمع کنند و بروند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی