از گوشه و کنار
حسن صالحی: بازجویی و کودک آزاری به سبک عباس کیارستمی
چهارشنبه, ۱۴ام مهر, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

می دانم که من با تاخیر وارد این بحث و اظهار نظر درباره فیلم زالو ساخته بهمن کیارستمی پسر عباس کیارستمی شدم. البته بحث زیادی هم ندارم. می خواستم که از بهمن کیارستمی تشکر کنم که با این فیلمش انگشت روی مسئله ای گذاشت که از رفتار زشت و بسیار زننده عباس کیارستمی البته فراتر می رود. بی احترامی به کودک، توهین، سرزنش و ملامت وی آنهم بشکل بازجوهای جمهوری اسلامی فقط و فقط به این خاطر که کودک در درس خواندن مطابق انتظارات پدر موفق نبوده است اسم دیگر چون کودک آزاری و شکنجه روحی کودک ندارد. من هنوز هم خانواده هایی را می شناسم که بدون در نظر گرفتن تمایل و توانایی های فرزندانشان چنان انتظاراتی را در مقابل آنها می گذارند که بعضا آنها در ترس و نگرانی از برآورده نشدن انتظارات پدر و مادر و ملامت هایی احتمالی به مرز خودکشی و بیماری های شدید رسیده اند. باز هم جای شکرش باقی است که بهمن کیارستمی چنین نشده و یا شاید هم شده و ما خبر نداریم ولی هر باشد با ساختن این فیلم هم حرف دل خودش را زد و هم تلنگری به همه ما .

من نمی دانم که آیا عباس کیا رستمی هیچگاه از بهمن فرزندش عذرخواهی کرد یا نه؟ بهمن گفته است بعدا پدرش تحت تاثیر حرفهای زن عاقلی از تحت فشار قراردادن فرزندانش بر سر مسئله درس خواندن دست برداشت که البته جای شکرش باقی است. بهرحال من بعنوان یک انسان از بهمن کیارستمی به خاطر اهمالی که جامعه در حمایت از او انجام داده معذرت خواهی می کنم.

عباس کیا رستمی در فیلم زالو به پسرش بهمن بنحو بشدت تحقیر آمیزانه برخورد می کند و در واکنش به فیلمی که وی ساخته است می گوید: “شاشیدم به این فیلمی که تو ساختی.” من هم با همین زبان می خواهم به عباس رستمی بگویم که شاشیدم به همه فیلم ها و آثار هنری که تو خلق کردی که همه اش ژست و افاده و تزویر بود.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی