نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
مراسمی در بزرگداشت فریده آرمان امروز دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۶ به وقت اروپای مرکزی
اشتراک گذاری

 امروز دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۶ به وقت اروپای مرکزی مراسمی در بزرگداشت فریده آرمان عزیز توسط استانداری جنوب سوئد با همکاری نهاد حق زن و سینما پانورا در شهر مالمو برگزار میشوداز طریق لینک زیر میتوانید این برنامه را دنبال کنید

https://youtu.be/N8cwwxOsAXI

 
 
http://rowzane.com/ca/article=235701