نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
دادگاه بین المللی مردمی آبان، بایکوت جهانی و سرنگونی جمهوری اسلامی
اشتراک گذاری

دادگاه بین المللی مردمی آبان یک واقعه مهم در فضای سیاسی ایران بود. این دادگاه با تلاش سه نهاد سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» بمدت پنج روز از چهارشنبه ۱۹ تا ۲۳ آبان (۱۰ تا ۱۴ نوامبر) برگزار شد. کیفرخواست هئیت دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۳۳ فرد و مقام جمهوری اسلامی، از جمله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به «جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر» متهم و طی پنج روز به اتهامات آنها رسیدگی شد. 

میلیونها نفر دقایق دادگاه را از طریق برخی رسانه ها از جمله تلویزیون کانال جدید و همچنین از طریق مدیای اجتماعی بطور زنده دنبال کردند. تریبونال مردمی آبان از یکسو با استقبال مردم روبرو شد و از سوی دیگر خشم و عصبانیت حکومت را موجب گردید و به پرت و پلاگویی آنها منجر شد.

با پخش زنده جلسات دادگاه جامعه ایران بطور مستقیم و در ابعادی بزرگ شاهد برگزاری دادگاه بررسی جنایات سران، کارگزاران و عاملان کشتار آبان شد. تریبونال آبان تصویری از آینده و پیش درآمدی از دادگاه هایی است که در آینده و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برای بررسی همه جنایات سردمداران و جنایتکاران حاکم بر ایران تشکیل خواهد شد. مستندات این دادگاه  مسیر برگزاری دادگاه های آتی را هموار کرد.

جنایات جمهوری اسلامی بیشمار و گسترده است و فقط به جنایات آبان محدود نیست. اما دادگاه مردمی آبان از زبان ۱۳۵ نفر از قربانیان، شاکیان، شاهدان و معترضین جنایات آبان به ‌صورت حضوری و مجازی، با ارائه مستندات و مدارک محکم، جنایات جمهوری اسلامی در خیزش آبان را ثبت کرد. این گامی مهم برای تعقیب قضایی متهمان و زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در ابعاد بین المللی است.

برگزاری دادگاه آبان تریبونال در ادامه دادگاه عالی انتاریو که به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی رسیدگی کرد، دادگاه ایران تریبونال که در سال ۱۳۹۱ برگزار شد و دادگاه حمید نوری که در سوئد در جریان است نه فقط دستاوردی برای جنبش دادخواهی مردم بلکه زمینه ساز فشار بین المللی به جمهوری اسلامی و بایکوت جهانی آن است. مردم ایران، فعالین سیاسی و احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون میتوانند از شرایط مساعدتری که در پی برگزاری این دادگاهها برگزار شده است استفاده کنند و دولت ها و نهادها و سازمانهادی جهانی را برای بایکوت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهند.

جمهوری اسلامی باید بخاطر جنایاتی که مرتکب شده است و از جمله به استناد تریبونال آبان از همه مجامع جهانی اخراج گردد. دولت ها باید روابط دیپلماتیک، فرهنگی و ورزشی خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند. بایکوت جهانی جمهوری اسلامی گامی مهم در جهت به زیر کشیدن آن توسط جنبش انقلابی مردم ایران است.

پیش بسوی بایکوت جهانی جمهوری اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/ca/article=237724