از گوشه و کنار
در نمایش انتخاباتى جمهورى اسلامى شرکت نکنید!
دوشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

نمایش انتخاباتى جمهورى اسلامى نشانه هاى وحشت این رژیم از اعتراضات مردم را روز بروز و ساعت به ساعت آشکارتر و آشکارتر میکند. سران و بنیانگذاران حکومت اسلامى که خود را نمایندگان دائم العمر خدا بر روى زمین میدانند، اختلافاتشان در تقسیم ثروت و قدرت بین خود و شیوه حفظ و بقاء حکومتشان را با لگد پرانى علیه همدیگر به نمایش گذاشته اند.

شرکت در مضحکه انتخاباتی جمهورى اسلامى با هر توجیهی، بویژه در شرایط امروز جامعه ایران، فقط در خدمت دشمن اکثریت عظیم جامعه ایران یعنی حکومت اسلامی است. این روزها، ترس از مردم و ترس از اعتراضات متشکل و سازمانیافته آنها در چهره سران جمهورى اسلامى و سخنگویان این حکومت موج میزند. حال که سران حکومت به جان هم افتاده اند، ما میتوانیم با گسترش اعتراضات خود علیه فقر، علیه دستمزدهاى پایین، علیه تبعیض بر زنان، علیه تبعیض برمردم منتسب بر ملیتهاى مختلف، علیه بى حقوقى هاى سیاسى و اجتماعى و با خواست یک زندگى شایسته انسانى، جنبش علیه کل این حکومت را قدرتمندتر بکنیم. هر قدم پیشروی جنبش علیه رژیم اسلامی همانقدر این حکومت را به لبه پرتگاه نهاییش نزدیکتر میکند.

کارگران، زنان، جوانان ومردم آزادیخواه آذربایجان،

باید نمایش انتخاباتى جمهورى اسلامى را  بر سر سازماندهندگانش خراب کرد. همراه و همگام با مردم ستمدیده ومعترض در سایر نقاط ایرن، همراه با کارگران و زنان و جوانان متنفر از حکومت اسلامی در سراسر ایران، با عدم شرکت در نمایش مضحک انتخاباتى جمهورى اسلامى عزم خود را براى سرنگونى این حکومت و ایجاد یک جامعه آزاد و برابر بنمایش بگذارید.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگرى ایران

٢۵ اردیبهشت ١٣٩۶، ۱۵ می ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com