از گوشه و کنار
۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
شنبه, ۲۰ام خرداد, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی در حمایت از این روز مهم اعتراضی، از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که از این کارزار جهانی پشتیبانی کنند.

فشار و تهدید بر روی رهبران و فعالین کارگری جزیی از سیاست دائمی رژیم اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی مبارزات کارگری، و تحمیل تعرضات هر روزه اش به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و عقب زدن اعتراضات مردم است.
رژیم اسلامی میکوشد هر گونه حرکت و اعتراضی را تحت عناوین امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی، سرکوب کرده و عقب بزند زند و هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی تحت همین نوع اتهامات احکام زندان دارند و یا در بازداشت بسر میبرند. در همین رابطه کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات در جریان است. اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد طی بیانیه مشترکی در آستانه اول ماه مه سال گذشته آغاز گر این کارزار بودند. این کارزارهمچنان ادامه دارد و امسال در سالگرد آن اسماعیل عبدی بار دیگر با تاکید بر این کمپین مهم اعتراضی، خواستار لغو پرونده های تشکیل شده برای خودش و تمامی فعالین اجتماعی شد. با تمام قدرت از خواستهای اسماعیل عبدی و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات حمایت و پشتیبانی کنیم. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، کارزاری در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادیهای پایه ای در جامعه است.

٢٠ ژوئن روز اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، روز حمایت قاطع از کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و بدست گرفتن خواست لغو پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی و آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی است.

ما همه اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان را به حمایت از کمپین برای آزادی کارگران زندانی و پیوستن به ٢٠ ژوئن روز اعتراض جهانی در حمایت زندانیان سیاسی در ایران فرامیخوانیم.

ما از همه اتحادیه ها و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که با پیوستن به ٢٠ ژوئن همبستگی خود را با کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم در ایران اعلام کنند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند. ما همچنین میخواهیم که رژیم اسلامی را بخاطر سرکوبگری هایش در قبال کارگران و کل جامعه از جمله صدور احکام وحشیانه شلاق، حبس های طولانی مدت و تهدید و پیگرد دائمی فعالین کارگری و کلیه فعالین سیاسی بخاطر مبارزه برای حق و حقوقشان، محکوم کنند .

جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی، حکومت سرکوب، زندان، شلاق و اعدام است. ما خواهان انزوای سیاسی بین المللی رژیم ایران و تحریم و بایکوت آن در سازمان بین المللی کار (ILO) و تمام مراجع جهانی هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندان
شهلا دانشفر
shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com

١٠ ژوئن ٢٠١٧

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com