دوشنبه, ۳۰ام دی, ۱۳۹۸
پای سخن حسن کلوانی در مورد شرایط بردگی رانندگان شرکت واحد, بخش خصوصی در تهران, قسمت اول
مصاحبه داریم با حسن کلوانی یکی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، او جزو یکی از فعالین کارگری در عرصه دفاع از حقوق ضایع شده رانندگان است، او طی هشت سالی که در شرکت واحد کار میکرد همیشه با احضار، پرونده سازی، دستگیری و اتهامات امنیتی و تهدید و ارعاب مواجه بود. ما دراین بخش از مصاحبه ...
 
آرشیو نوشته های:
حسن کلوانی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com