چهارشنبه, ۲۳ام خرداد, ۱۳۹۸
کارگران کمونیست چه میگویند
کمونیست‌ها چه کسانی‌اند و چه میگویند؟ خیلی در پاسخ به این سؤال احزاب و گروه‌های سیاسی را نشان میدهند که رسما خودشان را کمونیست مینامند و به این نام فعالیت میکنند. جالب اینجاست که اگر از خود این احزاب هم بپرسید خیلی از آنها هم همین پاسخ را به شما میدهند. به تصور اینها کمونیسم یک فرقه ایدئولوژیک و سیاسی است ...
پنجشنبه, ۱۷ام اسفند, ۱۳۹۷
پرداخت دستمزد غیر نقدی یک برخورد ارتجاعی تمام عیار به طبقه کارگر است!
کارگر کمونیست ۵۶۲ (متن زیر پاسخهای منصور حكمت به دو سوال مصطفی صابر درباره بن (كوپن) و دستمزد غیر نقدی در میزگرد بررسی طرح قانون كار جمهوری اسلامی است. این میزگرد در اسفند ٦٨ و فروردین ٦٩ برگزار شد و مجموعه این میزگرد در كتاب "كار ارزان و كارگر خاموش" منتشر شده است. كارگر كمونیست)   مصطفی صابر: اجازه بدهید به جنبه دیگری ...
یکشنبه, ۱۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
تئوری چگونه توده گیر میشود
انترناسیونال 762 توضیح: «تئوری چگونه توده گیر میشود»، که بخشی از سخنرانی مفصل منصور حکمت در انجمن مارکس تحت عنوان مبانی کمونیسم کارگری است، یکی از ارکان هویتی ما است. این بحثی مربوط به پراتیک است. بحثی مربوط به رابطه یک حزب سیاسی با جامعه، بحثی مربوط به انتخاب سیاسی توسط توده های مردم، چگونگی توده ای کردن مارکسیسم و کمونیسم و ...
 
آرشیو نوشته های:
منصور حکمت
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com