جمعه, ۱۶ام آذر, ۱۳۹۷
جلیقه زردها چه میگویند؟
  با مراجعه به اخبار فرانسه میشود متوجه شد که دولت فرانسه دچار یک بحران جدی شده است و سیاستهای آقای امانوئل مکرون و دولتش به بن بست رسیده است و سرمایه داری فرانسه که با دل بستن به او و سیاستهایی که در دوران کمپین انتخاباتی مطرح میکرد راه به جایی نبرده است. این شکست را جنبش جلیقه زرد ها ...
 
آرشیو نوشته های:
پیام آذر
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com