چهارشنبه, ۱۶ام بهمن, ۱۳۹۸
آن روز دور نیست
مبارزات مردم اعم از کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان در طی این چهل سال بی وقفه ادامه داشته و طی دوره هائی در اشکالی بر جسته خود نمائی کرده است. پیشاپیش جنبش اعتراضی کارگری، کارگران هفت تپه با شعاراداره شورائی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. معلمان با اعتصابات گسترده در مقابل جامعه راه نشان دادند. عروج دخترا ن و ...
 
آرشیو نوشته های:
شیرین اکبری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com