چهارشنبه, ۲۵ام تیر, ۱۳۹۹
پیرامون بحران اقتصادی، فقر و پرداخت حقوق پایه
کارگر کمونیست ٦٣١ متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید با کاظم نیکخواهنپرداختن دستمزدهای توافق شده کارگران که معمولا چند بار زیر خط فقر است در بسیاری مراکز کارگری رایج شده و گسترش یافته است. اجاره ها بطور سرسام آوری افزایش یافته است، دلار از ۲۲ هزار تومان هم تجاوز کرد و اجناس مورد نیاز مردم بسرعت گران میشوند. دلایل این مساله و ...
سه شنبه, ۲۴ام تیر, ۱۳۹۹
نگاه روز: بیداد کرونا و جمهوری اسلامی – با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=PjTHZ0J-PNc
سه شنبه, ۲۴ام تیر, ۱۳۹۹
زندانیان سیاسی: فشار، تهدید و احکام زندان برای خانواده زندانیان سیاسی – با شیوا محبوبی
https://www.youtube.com/watch?v=CVhwFx-_9S8
سه شنبه, ۲۴ام تیر, ۱۳۹۹
باهم: مناظره با رئیس جمهور با فریحه ایثار، و چالشهای دوچرخه سواری زنان با ملکه یوسفی
https://www.youtube.com/watch?v=wuq8egHbAi0
دوشنبه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۹
نه به اعدام: ویژه برنامه کمیته بین المللی علیه اعدام بمناسبت روز جهانی علیه سنگسار
https://www.youtube.com/watch?v=yvn0GBoc7ic
یکشنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۹
اکس مسلم: حکم شلاق برای آتنا دائمی – با مصطفی صابر و نسترن گودرزی
https://www.youtube.com/watch?v=NGnIxVLv13I
یکشنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۹
نه به اعدام: کمپین نجات سه معترض آبان ۹۸‌ محکوم به اعدام -با مینا احدی و پریسا پوینده
https://www.youtube.com/watch?v=nvUFHu4fg2Q
جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
پاسخ: دستاوردها و درافزوده های کمونیسم منصور حکمت – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=MEDk-cEtXjo
جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
نگاه روز: تجمع سراسری بازنشستگان – با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=YEVs2-RsLIU
جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
گفت و گو: اعتراض به نصب مجسمه محجبه از ندا آقاسلطان در پارلمان ایتالیا – با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=FhE8cs4KHdU
 
1 2 3 123
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی