شنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۹
میزگرد: دنیا پس از کرونا- با حمید تقوائی و مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=wKZTVEKZ2Tw
شنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۹
گفت و گو: کمپهای پناهندگی و بحران کرونا – با عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=ZoveDH0SNm8
شنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۹
کارگران و یک دنیای بهتر: اخبار و اعتراضات – شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=4hSffcZHnoA
شنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۹
کالج اینترنتی: فاجعه کرونا، ناتوانی سرمایه داری و چشم انداز سوسیالیسم – با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9wxSeopJw
شنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۳۹۹
خیابان: آخرین وضعیت شیوع کرونا، رویدادها، مصاحبه، معرفی فیلم و موزیک
https://www.youtube.com/watch?v=qdPiHoR-fiw
چهارشنبه, ۱۳ام فروردین, ۱۳۹۹
پیام به سربازان: پادگانها را ترک کنید: اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=gq-JZrJd_NU
چهارشنبه, ۱۳ام فروردین, ۱۳۹۹
گفت و گو: بحران کرونا و ضرورت آزادی فوری زندانیان- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=BpaqQk9-OPY
چهارشنبه, ۱۳ام فروردین, ۱۳۹۹
رو در رو: محمود احمدی با آرش مولانایی درباره کرونا و پناهجویان سرگردان در مرز ترکیه و یونان
https://www.youtube.com/watch?v=N9DhWlRYoj4
سه شنبه, ۱۲ام فروردین, ۱۳۹۹
گفت و گو: بحران کرونا و زندانیان درایران- با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=gZRWmAosuHk
سه شنبه, ۱۲ام فروردین, ۱۳۹۹
زندانیان سیاسی:عدم مرخصی زندانیان قتل عمد دولتی- با سحر الیاسی
https://www.youtube.com/watch?v=Gd-H_36V3As
 
1 2 3 107
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com