سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
نگاه روز: دور جدید جنگ بین دولتهای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ! – با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=qZyA6-pJtgY
سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
رو در رو: پایان اعتصاب غذا و آخرین وضعیت نسرین ستوده -گفتگوی محمود احمدی با رضا خندان
https://www.youtube.com/watch?v=03ttZXNYumk
سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
باهم: جهنم کمپ موریا، گفتگو با حشمت رجایی -سفر زیر آفتاب سوزان، گفتگو با فیاض دولت زی
https://www.youtube.com/watch?v=QHXqxL604R8
سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان فارسی):با هرمز رها مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام درارتباط با تبرئه هوشمند علیپور
https://www.youtube.com/watch?v=kuxPP2J4zys
سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
کودکان مقدمند: کرونا و مدارس، چه کسی مسئول است? – سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=f2w64K6sVLI
سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
اکس مسلم: نگاهی به فعالیت های اخیر مینا احدی – با نسترن گودرزی و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=XTXvr3otZlw
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
میزگرد: جامعه ورزشی و واکنش به اعدام نوید افکاری- گفتگو با سه قهرمان کشتی ایران
https://www.youtube.com/watch?v=qXhY9Du5JLo
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
نیم نگاه: خامنه ای وجنگ هشت ساله، روحانی و جنگ اقتصادی، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=VeOhdLJB3h4
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
سازمانده: ده اکتبر، روز جهانی علیه اعدام – شهلا دانشفر با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=rLHowZsyhYg
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
کارگران ویک دنیای بهتر: آمارتکان دهنده جانباختگان درمحیط های کار؛اعتصاب واعتراض درمراکز وابسته به نفت
https://www.youtube.com/watch?v=g1BIp9mc6V4
 
1 2 3 136
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی