سه شنبه, 5ام بهمن, 1400
باهم: کنفرانس اسلو، تطهیر تروریسم طالبان گفتگو با کبری سلطانی
https://www.youtube.com/watch?v=ussX4FquitU
سه شنبه, 5ام بهمن, 1400
اکس مسلم: برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی
https://www.youtube.com/watch?v=fz5Ub_dcWxE
سه شنبه, 5ام بهمن, 1400
تلسکوپ جیمز وب چه تاثیری بر گفتمان خداناباوران خواهد داشت؟ همراه با پروفسور کنگرلو
https://www.youtube.com/watch?v=IZ2BplUiFkI
سه شنبه, 5ام بهمن, 1400
نه به اعدام: مصاحبه با مینا احدی در پنجمین روز اعتصاب و تحصن در وین – اطریش
https://www.youtube.com/watch?v=HUPg4aQwHjA
سه شنبه, 5ام بهمن, 1400
زندانیان سیاسی: تاثیرات روحی و روانی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر خانواده بازماندگان
https://www.youtube.com/watch?v=KVsjh8-v22U
دوشنبه, 4ام بهمن, 1400
گفتگو با سهیل عربی درباره اعتصاب غذا دادخواهان دربند، در پخش زنده تلویزیون کانال جدید
https://www.youtube.com/watch?v=YBFhXkcb-jo
شنبه, 2ام بهمن, 1400
سازمانده: عضو، کادر، نقش آنها در حزب گفتگو با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=S_KhbCKHMzA
شنبه, 2ام بهمن, 1400
کارگران: جمع آتش نشانان همراه با خانواده ها در سالگرد آتش سوزی پلاسکو، شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=bRWXeIDQwSE
شنبه, 2ام بهمن, 1400
زندانیان سیاسی: کمپین بکتاش آبتین در حمایت از زندانیان سیاسی مصاحبه با مژگان محمدی
https://www.youtube.com/watch?v=_BTHa4cgNDs
سه شنبه, 28ام دی, 1400
روانشناسی برای همه: خانمی ۳۳ ساله، افسرده، نگران آینده، با تجربه ۳ بار جدایی
https://www.youtube.com/watch?v=1PJ8heUuPYg&t=381s
 
1 2 3 237
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی