شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۴۰۰
نگاه روز: جایگاه حقوق بشر در مذاکرات برجام با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=tzVEfnGvA0w
شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۴۰۰
کارگران و یک دنیای بهتر: آزادی جعفر عظیم زاده و سخنان او بعد از آزادی، شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=VbtzX7qBcjQ
شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۴۰۰
کوتاه با خبر: عذرخواهی خامنه‌ای از بیان آمار اقتصادی نادرست با بابک یزدی
https://www.youtube.com/watch?v=ThdcH7BQiyo
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
پاسخ: دستاوردهای جنبش سوسیالیستی در جوامع کنونی – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=YczPmUBN2Mg
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
گفت و گو: نویسندگان ایرانی و اقدام علیه امنیت ملی با نیما سروستانی
https://www.youtube.com/watch?v=5Eup_ZNm4Sg
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
نگاه روز: جنبش علیه کرونا و جمهوری اسلامی با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=jUctQr6LmUA
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
میزگرد نشریه ایسکرا در رابطه با اول ماه مه روز جهانی کارگر
 ناصر اصغری، نسان نودینیان، یدی محمودی، مینا بهروزی، عزیزه لطفی، رحیم یزدانپرست و سلیمان سیگارچی  به سئوالات ایسکرا پاسخ میدهند ایسکرا: به روز جهانی کارگر نزدیک می شویم. فعالین و تشکل های کارگری در تدارک برگزاری این روز هستند. محور اصلی مطالبه کارگران که مطالبه تمامی مزدبگیران است، طرح دستمزد بالای ۱۲ میلیون تومان است. دست یابی به این خواست تا چه ...
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
گفت و گو: خواست آزادی زندانیان سیاسی، به وسعت آرمان هایمان با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=BlYe7PMyIoA
چهارشنبه, ۲۵ام فروردین, ۱۴۰۰
خط رفاه: طبقه کارگر و اوضاع سیاسی جامعه، با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=9ey5uMB6yRA
چهارشنبه, ۲۵ام فروردین, ۱۴۰۰
نگاه روز: اتحادیه اروپا و تحریم فرمانده هان سرکوبگر جمهوری اسلامی، با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=ReES-rkHg3A
 
1 2 3 179
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی