پنجشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۴۰۰
پاسخ: کمونیسم کارگری و آزادی های فردی – گفتگوی خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=H5Jf448oHno&t=63s
پنجشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۴۰۰
گفتگو: همبستگی شورانگیز مردم ایران با مردم افغانستان – سیما بهاری با مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=kbl4upBemu4
پنجشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۴۰۰
برای آزادی زندانیان سیاسی: دادگاه حمید نوری همراه با رویا صادقی از زندانیان دهه ۶۰
https://www.youtube.com/watch?v=N_9S8_lL4g8
پنجشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۴۰۰
گفت و گو: همبستگی با مردم افغانستان – تظاهرات در تورنتو – سیما بهاری با بابک یزدی
https://www.youtube.com/watch?v=PP16KTTBMyU
پنجشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۴۰۰
خط رفاه: کنفرانس در حمایت از کارگران نفت با تاکید بر بایکوت جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=FHnTNO7VVmM
چهارشنبه, ۲۴ام شهریور, ۱۴۰۰
افشاگری سپیده قلیان از زندان بوشهر – زندانی سیاسی آزاد باید گردد
https://www.youtube.com/watch?v=RVRkA9Ht6uQ
سه شنبه, ۲۳ام شهریور, ۱۴۰۰
روانشناسی برای همه: پاسخ به سوالات در مربوط به مشکلات جنسی شما – با دکتر میترا بابک
https://www.youtube.com/watch?v=mwbKufvsrro
سه شنبه, ۲۳ام شهریور, ۱۴۰۰
برای آزادی زندانیان سیاسی: جنبش دادخواهی دردادگاه حمید نوری -نگار نادری با مهناز قزلو
https://www.youtube.com/watch?v=k0HrM56no-o
سه شنبه, ۲۳ام شهریور, ۱۴۰۰
نه به اعدام: سالگرد اعدام نوید افکاری، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی
https://www.youtube.com/watch?v=pYJCeuun6WM
سه شنبه, ۲۳ام شهریور, ۱۴۰۰
کودکان مقدمند: کمپین نام من نام مادرم است! – گفتگوی سیامک بهاری با اسد نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=oxuUsqSHA9A
 
1 2 3 214
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی