دوشنبه, ۶ام بهمن, ۱۳۹۹
از طوفان تا سرنگونی، بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی. مصاحبه با سعید ملک پور
https://www.youtube.com/watch?v=6RoSotT2JnQ
دوشنبه, ۶ام بهمن, ۱۳۹۹
باهم: مضحکه صلح و بازی های سیاسی-گفتگو با کریم پیکار پامیر
https://www.youtube.com/watch?v=OkIGb5gzAbg
دوشنبه, ۶ام بهمن, ۱۳۹۹
سازمان جوانان کمونیست: یک رویکرد درست در بین فعالین دانشجو؛ مهاجرت از واتساپ به تلگرام و سیگنال
https://www.youtube.com/watch?v=Ito8kDZFP7c
دوشنبه, ۶ام بهمن, ۱۳۹۹
اکس مسلم: احزاب چپ اروپایی و جنبش اسلام سیاسی. اندیشه علیشاهی و حامد جمالی
https://www.youtube.com/watch?v=HbzODzO8IzI
دوشنبه, ۶ام بهمن, ۱۳۹۹
سازمانده: فعالیت کمونیستی در محیط پیرامونی با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=br7nZ-GVTD8
شنبه, ۴ام بهمن, ۱۳۹۹
کارگران و یک دنیای بهتر: فراخوان بازنشستگان به تجمع، بیانیه های ١۵نهاد کارگرای با خواست خرید واکسن
https://www.youtube.com/watch?v=bt8uHOh4rsY
شنبه, ۴ام بهمن, ۱۳۹۹
یاری: گفتگو با یک آقا که دچار معلولیت هستند و خانمی که خواهر و برادری معلول دارند
https://www.youtube.com/watch?v=I_IuvX-LCSo
شنبه, ۴ام بهمن, ۱۳۹۹
نگاه روز: شروع مجدد اعتراضات ضد حکومتی مردم تونس – عطیه نیک نفس با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=bBnlFHS-Oks
پنجشنبه, ۲ام بهمن, ۱۳۹۹
نگاه روز: شروع به کار بایدن در آمریکا و جمهوری اسلامی! ساناز سینائی با کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=IQMdymi-Fpk
پنجشنبه, ۲ام بهمن, ۱۳۹۹
گفت و گو: هوای ناسالم و کشنده در ایران – سیما بهاری با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=X6xwE8jOA78
 
1 2 3 157
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی