چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
رو در رو: جنبش معلمان؛ بازگشایی مدارس در دوران کرونا و گرانی -محمود احمدی با محمد کرد
https://www.youtube.com/watch?v=O0g33rY-MsU
چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: شکنجه و تاثیرات آن بر قربانی شکنجه – با کیوان جاوید
https://www.youtube.com/watch?v=kuRJIpkJmmk
چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: مجازات اعدام، استمرار خشونت – سیما بهاری با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=xWY9RY6mw5w
چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
نگاه روز: کرونا، فاصله اجتماعی و مراسم های عزاداری – با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=wH3am8NlM7s
سه شنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۹
سازمانده: احزاب و سازماندهی- شوراهای سازماندهی- شهلا دانشفر – حسن صالحی و اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=KCFDBJleKs8
سه شنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۹
گفت و گو: اوضاع سیاسی در ترکیه و توجه به آن در ایران- سیما بهاری با سیاوش آذری
https://www.youtube.com/watch?v=UeR8ftbFLqk
سه شنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۹
کودکان مقدمند: محمدرضا حدادی را باید نجات دهیم! – سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=VbeYzP0E4Ow
سه شنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۹
باهم: هشتگ آزادشان کنید؛ و ورزش حق زنان است، گفتگو با زهرا فیاضی
https://www.youtube.com/watch?v=orrBP2pLUKc
شنبه, ۴ام مرداد, ۱۳۹۹
رو در رو: ورزش در جمهوری اسلامی – گفتگوی محمود احمدی با یعقوب نجاری
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ6adz_9zw
شنبه, ۴ام مرداد, ۱۳۹۹
نه به اعدام: روز جهانی اعتراض به احکام اعدام معترضین آبان با موفقیت برگزار شد- با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=EEUQYMHNs8I
 
1 10 11 12 13 14 136
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی