سه شنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۹
اکس مسلم: نگاهی به فعالیت های اخیر مینا احدی – با نسترن گودرزی و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=XTXvr3otZlw
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
میزگرد: جامعه ورزشی و واکنش به اعدام نوید افکاری- گفتگو با سه قهرمان کشتی ایران
https://www.youtube.com/watch?v=qXhY9Du5JLo
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
نیم نگاه: خامنه ای وجنگ هشت ساله، روحانی و جنگ اقتصادی، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=VeOhdLJB3h4
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
سازمانده: ده اکتبر، روز جهانی علیه اعدام – شهلا دانشفر با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=rLHowZsyhYg
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
کارگران ویک دنیای بهتر: آمارتکان دهنده جانباختگان درمحیط های کار؛اعتصاب واعتراض درمراکز وابسته به نفت
https://www.youtube.com/watch?v=g1BIp9mc6V4
یکشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۹
همبستگی: سیاستهای جدید اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان- فریده عبدی با عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=_q7KPNxx_qE
شنبه, ۵ام مهر, ۱۳۹۹
فیلمی در گرامیداشت زندگی و مبارزه رفیق عزیز جان باخته بهروز مهرآبادی
https://www.youtube.com/watch?v=fUMVBHYYcKU
پنجشنبه, ۳ام مهر, ۱۳۹۹
پاسخ: توافق امارات و بحرین با اسرائیل و صف بندی های تازه – خلیل کیوان با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=R8hLLZFXaRI
پنجشنبه, ۳ام مهر, ۱۳۹۹
گفت و گو: رابطه متقابل ناسیونالیسم و اسلام – سیما بهاری با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=HNuiSPdnGz4
پنجشنبه, ۳ام مهر, ۱۳۹۹
روانشناسی برای همه: آزارهای جنسی و انواع آن – سیما بهاری با دکتر میترا بابک
https://www.youtube.com/watch?v=V3KFxEumjuI
 
1 18 19 20 21 22 155
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی