سه شنبه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۸
رو در رو: مخالفت با مرخصی آتنا دایمی جان زندانیان در خطر است
https://www.youtube.com/watch?v=rtyBV-LkGbw
یکشنبه, ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو: خامنه ای و امنیتی کردن کرونا- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=fJe91XBuFvg&t=122s
شنبه, ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۸
مینا احدی: گزارش ستاد مقابله با کرونا در ایران به مردم
https://www.youtube.com/watch?v=tRCFGuiL_YQ
شنبه, ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو: سیما بهاری با شهلا دانشفر- اعتصاب کارگران راه آهن، یک الگو
https://www.youtube.com/watch?v=lQAWCP7MCE0
جمعه, ۲۳ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: تقاضای کمک مالی از صندوق بین المللی پول- ساناز سینائی با اصغرکریمی
https://www.youtube.com/watch?v=U4R1_6rfSUU
جمعه, ۲۳ام اسفند, ۱۳۹۸
نه به اعدام: فاجعه انسانی ویروس کرونا و راه مقابله با آن در ایران – با هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=qaphELYGLMI
جمعه, ۲۳ام اسفند, ۱۳۹۸
یک دنیای بهتر: کرونا و کارگران و موضوع جدال مردم با حکومت کرونایی – شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=QhZuSIUD0Rc&t=545s
چهارشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۸
میزگرد: کیوان جاوید با اصغر کریمی و خلیل کیوان: کرونا و شرایط سیاسی در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=3RbZ9DntRJI
چهارشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو: خارج کشور و ستاد مقابله با کرونا در ایران با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=LlYD6cMFep0
چهارشنبه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۸
رو در رو: بربریت «جهان متمدن» و تراژدی پناهجویان در مرز یونان- با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=uymTjGnO5l0
 
1 19 20 21 22 23 123
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی