چهارشنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۸
نامه مادران همراه با پیام مینا احدی درباره دادخواست علیه این همه بازداشت، شکنجه و کشتار و جنایت
https://www.youtube.com/watch?v=Rhkkbirz_20&fbclid=IwAR28Kt95j1AAiAigWkLYearzlTsUTpIBpQET-ty_HllO0b6Fj4sZH19ar1g
چهارشنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۸
پیام حمید تقوائی به مردم عراق- با زیرنویس عربی
https://www.youtube.com/watch?v=IxvukVT7Sg0&feature=share&fbclid=IwAR2Rt-XuZ221E5XUz3I2Xu73jQUpHaWUKXsXIoJWfF85imodb1ZZQoa4bJw
سه شنبه, ۲۶ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: شادی شوشتری با شهاب بهرامی, مراکز مذهبی و آتش خشم مردمی
https://www.youtube.com/watch?v=hF3dzYFE31o
سه شنبه, ۲۶ام آذر, ۱۳۹۸
حرکت ١۶ آذر ۱۳۹۸ و پاسخی به منتقدین جنبش دانشجویی
https://www.youtube.com/watch?v=aGJpxnbR3xs&fbclid=IwAR2zaAXY5QslEzoyqzdlokgBcJjd73RSlSgqViRyn7-uD_L8ewULAKE9yCg
سه شنبه, ۲۶ام آذر, ۱۳۹۸
برای یک دنیای بهتر: احکام فعالین هفته، ۵ دی و مذهب زدایی
https://www.youtube.com/watch?v=H5K5B_saGPM&fbclid=IwAR1KTCXCMYYVnZa8-k1-Svpa0wBPfBsvU9fJvAcGG3nbgfEOM7nSX4yH5Kc
دوشنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: اعداد تکان دهند فقر خوراکی وپوشاکی در ایران- شادی شوشتری با رضا رشیدی
https://www.youtube.com/watch?v=MPIhz0et3xM
دوشنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۸
باهم: مسائل قوم پرستی در افغانستان و پیامهای بینندگان- سیامک بهاری با یونس سلطانی
https://www.youtube.com/watch?v=C4YKu5Af4DI
یکشنبه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۸
میزگرد: جنبش سرنگونی و انقلاب: با حمید تقوائی، علی جوادی و اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=eeE-T0IzZzM&fbclid=IwAR1Ppjgp3WcfxrXebMK5VZ-XVotTbrdmZwue5gSgat_mobZWT7Fbyh_7D_M
شنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: محکومیت ۴ فعال حقوق زنان از انجمن ندای زنان ایران- با پریسا پوینده
https://www.youtube.com/watch?v=srewGJOmDm4
شنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۸
نگاه روز: وحشت رژیم از خانواده جانباختگان اعتراضات آبان ماه- با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=A0v1rVexxr4
 
1 30 31 32 33 34 117
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com