دوشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۸
برنامه پاسخ: خیزش آبان: زمینه ها ‌ پیامدها و راهکارها- با حمید تقوائی، قسمت اول و دوم
بخش اول https://www.youtube.com/watch?v=5pA6bIr9G28 بخش دوم https://www.youtube.com/watch?v=l20xlmJdjyQ
شنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۸
رو در رو: اعتراضات آبان ۹۸و آخرین اخبار از کردستان – با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=iDRXMRYtBbE
شنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۸
پخش مستقیم: جمهوری اسلامی سرنگون می شود کیوان جاوید با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=AgjeJiuZfZY
پنجشنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۸
مناظره الهیار کنگرلو و علی جوادی – ارزیابی سیاسی، راه پیشروی
https://www.youtube.com/watch?v=XXqmZWqfETA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mapHmJwcwd-fYWXezaJ-FYsQ19PMw8yAs4MRwZDH--89vlWjzd7b91sg
پنجشنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۸
اکس مسلم: قیام مردم ایران – میلاد رسایی منش و نسترن گودرزی
https://www.youtube.com/watch?v=aVyiMYqg2y4
پنجشنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۸
برای یک دنیای بهتر: خیزش و قیام مردم، راه پیشروی
https://www.youtube.com/watch?v=jejb05jl3sA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1i_RmK_-zkFh8iC6K0QNfedv_-mIMWe_11SVFTdgpr1lvDjwwmM29FVfo
چهارشنبه, ۲۹ام آبان, ۱۳۹۸
با مینا احدی درباره شروع دیدارها در اروپا برای جلب حمایت از مبارزات مردم ایران
https://www.youtube.com/watch?v=PswlV9qVwjc&feature=share&fbclid=IwAR3Owzeo9jXXRRUW2x0wiV-T7gZV57i32jVELS2cd_4GajkmVtu6v4rREfg
چهارشنبه, ۲۹ام آبان, ۱۳۹۸
کارگران با اعتصابات خود به میدان می آیند
https://www.facebook.com/shahla.daneshfar.9/videos/10217545433842512/
سه شنبه, ۲۸ام آبان, ۱۳۹۸
با حمید تقوائی: آتش کشیدن بانکها و دیگر مراکز رژیم- ۲۸ آبان ۱۳۹۸
https://www.youtube.com/watch?v=-XFl7Unvpno
سه شنبه, ۲۸ام آبان, ۱۳۹۸
پخش مستقیم از تلویزیون کانال جدید روز سوم اعتراضات جاری در شهر‌های ایران
https://www.youtube.com/watch?v=02O9RyK_13c
 
1 2 3 4 5 6 84
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com