پنجشنبه, ۱۲ام مهر, ۱۳۹۷
با مهرنوش موسوی در باره سنگ های سکندری
https://www.youtube.com/watch?v=PFnnx9j1DlU
چهارشنبه, ۱۱ام مهر, ۱۳۹۷
ساناز سینایی با کاظم نیکخواه درباره: رانندگان کامیون و قدرت اعتصاب سراسری
https://www.youtube.com/watch?v=tj3opb0fW9A
سه شنبه, ۱۰ام مهر, ۱۳۹۷
گفت و گو: سیما بهاری با حسن صالحی- نقش فرد و جامعه در آزار خیابانی زنان
https://www.youtube.com/watch?v=mi8gApNClCc
سه شنبه, ۱۰ام مهر, ۱۳۹۷
گفت و گو: نصب اولین سنگ سکندری بر مزار زنده یاد فریدون فرخزاد- با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=K0k-40GzM8U
سه شنبه, ۱۰ام مهر, ۱۳۹۷
گفت و گو: سیما بهاری با شهاب بهرامی- سازمان ملل در خدمت کیست؟
https://www.youtube.com/watch?v=yNrUesdB-CY
دوشنبه, ۹ام مهر, ۱۳۹۷
فرشگرد چیست: اهداف و ماهیت- سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-TfFOxWd8
یکشنبه, ۸ام مهر, ۱۳۹۷
نگاه روز: ملاحت مرتضوی-ویژگی و اهمیت اعتصاب سراسری رانندگان کامیوان- با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=9rriGS3d-nE
چهارشنبه, ۴ام مهر, ۱۳۹۷
گفتگوی رادیوپیام کانادا با حسین احمدی نیاز، مینا احدی، مصطفی علیپور پدر هوشمند علیپور درباره هوشمند علیپور و محمد استاد قادر
https://www.youtube.com/watch?v=lTlLD5hIudw&feature=youtu.be
سه شنبه, ۳ام مهر, ۱۳۹۷
برای یک دنیای بهتر: واقعه اهواز، تاکتیک ها و پی آمدها
https://www.youtube.com/watch?v=S0-WzhwxA5M&feature=youtu.be
سه شنبه, ۳ام مهر, ۱۳۹۷
سیما بهاری: اعتصاب عمومی در کردستان گامی بلند به جلو- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=vgiBQ44DtTQ
 
1 46 47 48 49 50 71
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com