پنجشنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۳
چه باید کرد؟ برنامه ای از”کارزار پشتیبانی از کارگران ایران”
https://www.youtube.com/watch?v=hxnTc9hdG8k#t=298
سه شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۳
علیه تبعیض: مهین علیپور و الهام سامری
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4xuCmZ02U
سه شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۳
یک دنیای بهتر، برنامه ای از اصغر کریمی، قسمت ۱۳
https://www.youtube.com/watch?v=gNpCVMSrfYs
سه شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۳
“در اعتراضات ۶ دی ۱۳۸۸ چه اتفاقی افتاد؟”: احسان ریاحی و کیان آذر
https://www.youtube.com/watch?v=csayJXOCUD0
دوشنبه, ۱۵ام دی, ۱۳۹۳
علیه پگیدا (اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی کردن مغرب‌زمین) در دفاع از جبهه سوم
https://www.youtube.com/watch?v=WSr7QZmTs-o
دوشنبه, ۸ام دی, ۱۳۹۳
کارزاری جهانی به حمایت از بهنام ابراهیم زاده بشتابیم
https://www.youtube.com/watch?v=ATd_2dBVXQQ#t=
دوشنبه, ۸ام دی, ۱۳۹۳
“مهم ترین رویداد های سال ۲۰۱۴ “: مصاحبه با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=eu5BeamHDsQ
دوشنبه, ۸ام دی, ۱۳۹۳
“کابوس رژیم ازخطر ماهواره ها”: مصاحبه با حسن صالحی
https://www.youtube.com/watch?v=B6GyQRtVFeQ
سه شنبه, ۲ام دی, ۱۳۹۳
گوشه هایی از فعالیتهای دو دهه اخیر حزب کمونیست کارگری در آلمان
https://www.youtube.com/watch?v=HJGbjphjQk4#t=66
دوشنبه, ۱ام دی, ۱۳۹۳
گوشه هایی از فعالیت حزب کمونیست کارگری در کانادا در سالهای اخیر
https://www.youtube.com/watch?v=PcWY4ByODS0&feature=em-upload_owner
 
1 56 57 58 59 60 67
آرشیو نوشته های:
آخرین اطلاعیه ها / سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com