جمعه, ۲۰ام تیر, ۱۳۹۹
پخش مستقیم: زمینه ها و پیامدهای قرارداد ۲۵ ساله بین دولت چین و جمهوری اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=O3on0RYFD5E
سه شنبه, ۱۷ام تیر, ۱۳۹۹
سمینار آنلاین با موضوع: منصور حکمت و کمونیسم سیاسی – شیرین شمس با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=LoGHUgcR_g0&feature=share&fbclid=IwAR2fSaQl7X9B31cp2Ofy9-XOSxQqfuWYZg9yUCJ06YcIHM8bvf0tefxX2Lk
جمعه, ۶ام تیر, ۱۳۹۹
میزگرد: از کنفرانس برلین تا تعقیب و فرار قاضی حکومت – با اصغر کریمی و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=UkE8w3At5Zs
جمعه, ۳۰ام خرداد, ۱۳۹۹
میزگرد: لنین در آمریکا – گفتگوی کیوان جاوید با حمید تقوائی، ناصر اصغری، کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=rOVJ87yyxV8
چهارشنبه, ۲۱ام خرداد, ۱۳۹۹
پاسخ: علل مخالفت اپوزیسیون راست با جنبش نمیتوانم نفس بکشم – خلیل کیوان با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=kcI8X653MDg
دوشنبه, ۱۹ام خرداد, ۱۳۹۹
سمینار: حزب و سرنگونی – با حمید تقوائی، اصغر کریمی، شهلا دانشفر، کیان آذر و مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=DucWwwMkIDQ&t=54s&fbclid=IwAR0XWNnFKya-EA4HSs_IhdejtUEuspOnlxGLPmE3Ir4J1jkkXdU5unybTJo
سه شنبه, ۱۳ام خرداد, ۱۳۹۹
میزگرد: شورش در آمریکا- زمینه های سیاسی و اجتماعی-کاظم نیکخواه- حمید تقوائی و مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=kKQOc1sDva0
چهارشنبه, ۷ام خرداد, ۱۳۹۹
میزگرد: نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری – با حمید تقوائی- اصغر کریمی و مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=t7RZDFpHPrI
یکشنبه, ۲۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
میزگرد: ستاد مردمی مبارزه با کرونا- با دکتر میترا بابک ، شعله پا کروان و مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=2vZu10VCyeo
پنجشنبه, ۲۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
گفت و گو: فروپاشی اقتصادی و آینده جمهوری اسلامی- با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=teGhL2yZ5f4
 
1 2 3 28
آرشیو نوشته های:
ویژه
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی