عبدل گلپریان
شوراهای سازماندهی اعتراضات درشهرهای کردستان پیشینه قوی دارد
پنجشنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

غولی که در دی ماه ۹۶ برخاست و مهر باطلی بر کل نظام با همه جناحهایش زد، قوی تر از شش ماه قبل به خیابانها برگشته است. با آغاز این دور از اعتراضات مردم در سراسر کشور علیه وضع موجود، مسئله ایجاد شوراها جهت سازماندهی اعتراضات در همه جا به یک ضرورت عاجل تبدیل شده است.

شهرهای کردستان از این لحاظ صاحب پیشینه و دارای سنتی جا افتاده در امر ایجاد شورا و سازماندهی اعتراضات است.

چهل سال قبل و در گرماگرم قیام و انقلاب مردم علیه نظام آریامهری در ایران، مردم شهرهای کردستان و با ابتکار جوانان، زنان و کارگران در محلات، گردهمایی هایی جهت برنامه ریزی اعتراضات، برای متحد کردن مردم و سازمانیافته عمل کردن در امر اعتراضات دست به ایجاد شوراهای محلات زدند و مراکزی بنام “بنکه ها” را  که نوعی از فعالیت هماهنگ و اعمال اراده حاکمیت توده ای مردم بود در سطح محلات بوجود آوردند. شوراهای محلات و شوراهای شهر و روستا را ایجاد کردند. ایجاد این بنکه ها و این شوراها برای سازماندهی اعتراضات و هدفمند کردن اهداف انقلاب در آندوران اختراع کسی نبود بلکه از سر ضرورت و بعنوان یک نیاز عاجل انقلابی و مبارزاتی پا به عرصه وجود گذاشتند.

ایجاد شوراها و بنکه ها در شرایط حاضر و با توجه به تجربه مبارزاتی مردم در شهرهای کردستان امروز دیگر دهها برابر آسان تر شده است. آندوران نه از تلفن همراه خبری بود و نه از تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. کسی آنروزها حتی در خواب هم نمیدید که دنیای امروز به چنین دستاوردها و امکانات رسانه ای مهمی مجهز شود.  در اوضاع و احوال پر تحول و اعتراضی کنونی میتوان با اتکا به شبکه های اجتماعی موجود که یکی از دستاوردهای تکنولوژی عصر حاضر است شوراها، جمع ها و بنکه ها را بنا به تعاریف امروز و منطبق بر اشکال مبارزاتی جهت هدایت اعتراضات مردم سازمان داد. دستاوردهای رسانه ای دنیای امروز در اشکال اجتماعی کنونی اگر هدفمند و در راستای سازماندهی اعتراضات و متحد کردن جنبشهای اجتماعی بکار گرفته شود قادر است مانع از شکست و یا به انحراف کشانیدن حرکت اعتراضی و انقلابی مردم شود.

لازم است برای ایجاد شوراها جهت سازماندهی حرکتهای اعتراضی موجود گام برداشت. سازماندهی اعتراض و مبارزه و تشکیل شوراها در شهرهای کردستان پیشینه قوی دارد. فعالین کارگری، جوانان، زنان و فعالین محلات نقش مهم و تعیین کننده ای در این راه دارند. با اتکا به تجارب بدست آمده تاکنونی و با بهره گیری از میدیای اجتماعی شورای سازماندهی اعتراضات را ایجاد کنیم.

 

۱۶ مرداد ۹۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com