عبدل گلپریان
تعرض به حکومت اسلامی در دو جبهه وسیع!
شنبه, ۱۷ام شهریور, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

دور تازه مصاف با حکومت اسلامی در ایران و در ادامه حرکتهای پیشین، از دیماه ۹۶ مجددا سربرآورد که به امری روزمره تبدیل شده است. این مبارزه تا تعیین تکلیف نهایی همچنان ادامه دارد و میرود که یکبار برای همیشه بساط ننگین و نکبت بار چهار دهه جنایت و فلاکت ایین رژیم را پایان دهد.

از سوی دیگر طی روزهای اخیر در عراق نیز دور تازه اعتراضات و خشم و نارضایتی مردم در این کشور، قدرتمند تر از دوره های قبل  به مصاف با  باندها و دارودسته های حکومت اسلامی در عراق برخاسته است.

یورش مردم عراق به مراکز و نهادهای دولتی و به آتش کشیدن این مراکز در بصره و همزمان به آتش کشیدن مرکز تروریستی حکومت اسلامی تحت نام کنسولگری، آتش زدن عکس سران رژیم و زیر پا له کردن پرچم جمهوری اسلامی جبهه دیگری در مبارزه مردم متنفر و منزجر از دارودسته های اسلامی در ایران و عراق است. به میدان آمدن مردم مبارز در ایران و عراق، دو جبهه وسیع و قدرتمندی هستند که حکومت اسلامی را مورد آماج حملات خود قرار داده است. اکنون حکومت اسلامی هم در داخل مورد حمله مردم معترض و خشمگین در ایران قرار گرفته و هم در عراق.

 

ماهیت و شباهت حرکتهای اعتراضی مردم در عراق و ایران

مردم انقلابی در هر دو کشور از خزعبلات مدعیان رفرم و اصلاحات عبور کرده و در مقابل کل هر دو نظام صف کشیده و به خیابانها آمده اند و کمترین توهمی به هیچیک از جناحهای کلاش در این حکومتها ندارند.

اعتراض به نبود ابتدایی ترین نیازمندیها ، عدم دسترسی به آب اشامیدنی سالم، نبود هوای پاک، نبود برق، نبود امکانات متعارف زندگی، نابودی محیط زیست، اعتراض به گسترش موج وسیع فقر بیکاری، اعتراض به سرکوب، کشتار و زندان و بالاخره تلاش برای تامین یک زندگی آزاد برابر و مرفه.

از آنجاییکه حاکمان اسلامی مرتجع بر اثر غارت، دزدی، فساد و چپاول هستی مردم، میلیونها انسان در این دو کشور را به ورطه فقر و تباهی کشانیده اند، خواهان بزیر کشیدن دارودسته های اسلامی، قومی، ناسیونالیست و مرتجع و برچیدن کل نظام ضد انسانی آنان هستند.

تامین و تحقق خواست و مطالبات مردم و تحقق آزادی، برابری و رفاه در ایران و عراق از مسیر بزیر کشیدن حکومت اسلامی در ایران توسط مردم انقلابی و در عراق نیز توسط مردم خشمگین و جان به لب رسیده میگذرد. باید تلاش کرد این همسرنوشتی را تقویت کرد. بی گمان برچیدن بساط حاکمان و نظام اسلامی فاسد، دزد و ضد بشری در این دو کشور، روزنه امیدی نه تنها برای مردم ایران و عراق و برای تحقق جامعه ای انسانی خواهد گشود بلکه سطح توقعات مردم در کشورهای اسلام زده منطقه را برای مصاف با حکومتهای  اسلامی مرتجع و مفتخور سرمایه بالا خواهد برد. حکومت اسلامی حاکم بر ایران هم اکنون در دو جبهه وسیع مورد تعرض انقلابی مردم قرار گرفته است. چپ، کمونیسم، آزادیخواهی و برابری طلبی میتواند و باید این دو جبهه را  از طریق سازماندهی  شوراهای اعتراضی  مردم  تقویت کند.

کلید اصلی برای گشایش این روزنه امید در دستان مردم انقلابی، چپ و سکولار و در دستان فعالین جنبشهای رادیکال و اجتماعی در ایران است.

زنده باد همبستگی و هم سرنوشتی  مبارزات پرشور مردم ایران و عراق علیه حاکمان در حال سقوط.

 

۸ سپتامبر ۲۰۱۸

۱۷ شهریور ۹۷

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com