عبدل گلپریان
متهم در مقام شاکی!
سه شنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

روز دوشنبه هفتم ژانویه باند مهتدی بیانیه ای انتشار داد و در این بیانیه ضمن تاختن به حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان این حزب ( کومه له ) و کمونیسم کارگری، با بکار بردن ادبیاتی که تنها ویژه این جریان است، از موضع شاکی ظاهر شده و بعنوان نیرویی که گویا در مقطع خروجشان از سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومه له “مورد استقبال مردم کردستان قرار گرفته اند” معرفی کرده است و با طفره رفتن از طرح ترور رهبران حزب حکمتیست مدعی شد که خود قربانی تروریسم است و میخواهد از مجاری قانونی اتهاماتی را که به آنان وارد شده است پیگیری کند.
لینک بیانیه در انتهای این نوشته موجود است.

باند عبدالله مهتدی با انتشار این نوع بیانیه ها میکوشد از اقدامات کثیفی که در دستور داشته و اخیرا به همت دو تن از کادرهای سابق شان که با احساس مسئولیت آنرا برملا کردند اندکی برای خود آبرو بخرد.
کارنامه سازمان عبدالله مهتدی کاملا روشن است. از اینکه نتوانستند و قادر نشدند اردوگاه کومه له را به خون بکشند و طرح ترور رهبران حزب حکمتیست هم برایشان نقش بر آب شد، از فرط ناتوانی در رد این اقدامات، مدال شاکی بر سینه خود آویزان کرده اند.
دفاعیات باند مهتدی در بیانیه اش و مبرا دانستن عناصر دست اندرکار این طرح کثیف کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که این جریان قابلیت هر گونه حرکت زشت و ضد انسانی را در خود نهفته دارد.
آنان بجای توضیح و روشن کردن اصل قضیه طرح ترور، نه تنها پرخاشگرانه با حملات تند علیه این و آن جواب میدهند گویی حتی عذاب وجدان هم برایشان معنی ندارد.
در بخشی از این بیانیه ضمن حملات تندی که به حزب کمونیست ایران و کومه له شده است، آنان را همسو با کمونیسم کارگری نام برده اند. بیانیه مهتدی همان کلماتی را امروز بطرف کومه له پرتاپ میکند که پیشتر استادان مهتدی ( جلال طالبانی و شیخ عزالدین حسینی ) در مقطع تشکیل حزب علیه بنیانگذاران تشکیل حزب کمونیست ایران نثار میکردند. مهتدی و تیمش خوب میدانند که کومه له و حزب کمونیست ایران بر بستر افق و سیاستهای کارگری و کمونیستی اش محبوبیت دارد. باند مهتدی در مقطع انشعابش از کومه له فقط بخاطر مصادره و محبوبیت این نام حاضر بود دهها نفر را در اردوگاه بخاک و خون بکشد.
آنانکه طی این سالها نام کومه له را بعنوان پناهگاهی برای بده و بستانهای منطقه ای تصرف کردند، نشان دادند که قائم بذات با اسم و نشان دیگری کسی برایشان تره هم خورد نخواهد کرد. آن دوران بسر آمده است که این دارودسته برای مرعوب نمودن مخالفین خود در کومه له خطاب به آنان میگفتند، شما کمونیسم کارگری هستید و مخالفان جریان مهتدی نیز با مباهات و در پاسخ به این حملات بدرست آنان را دنبالچه دو خرداد، سازمان اسلامی خبات و مشتاقان نشست با وزارت اطلاعات معرفی میکردند.
ماهیت این جریان امروز دیگر برای همه روشن است اما سئوالی که مطرح است این میباشد که هر دو حزب دمکرات کردستان و سازمان عمر ایلخانی زاده چه موضعی در قبال این مسئله اتخاذ کرده اند. سکوت، مماشات و دیپلوماسی پاسخ به این مسئله نیست. این احزاب و سازمانها لازم است موضع روشن خود را بیان کنند. یک شاخص متضمن و متعهد به آزادی فعالیت سیاسی و سالم در میان احزاب و نیروهای سیاسی، چه امروز و چه در تحولات سیاسی پیش رو در ایران و کردستان داشتن موضع روشن در محکومیت هر گونه اقدام تروریستی و عدم بکارگیری از اسلحه علیه نیروهای سیاسی دیگر است.
احزاب و سازمانهای کمونیست و مردم کردستان تضمین خواهند کرد که نگذارند جریانات و نیروهای قومی و باند سیاهی به جامعه خون بپاشند.
عبدل گلپریان
۸ ژانویه ۲۰۱۹
لینک بیانیه عبدلله مهدی
http://www.komala.org/farsy/dreja.aspx

روز دوشنبه هفتم ژانویه باند مهتدی بیانیه ای انتشار داد و در این بیانیه ضمن تاختن به حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان این حزب ( کومه له ) و کمونیسم کارگری، با بکار بردن ادبیاتی که تنها ویژه این جریان است، از موضع شاکی ظاهر شده و بعنوان نیرویی که گویا در مقطع خروجشان از سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومه له “مورد استقبال مردم کردستان قرار گرفته اند” معرفی کرده است و با طفره رفتن از طرح ترور رهبران حزب حکمتیست مدعی شد که خود قربانی تروریسم است و میخواهد از مجاری قانونی اتهاماتی را که به آنان وارد شده است پیگیری کند.
لینک بیانیه در انتهای این نوشته موجود است.

باند عبدالله مهتدی با انتشار این نوع بیانیه ها میکوشد از اقدامات کثیفی که در دستور داشته و اخیرا به همت دو تن از کادرهای سابق شان که با احساس مسئولیت آنرا برملا کردند اندکی برای خود آبرو بخرد.
کارنامه سازمان عبدالله مهتدی کاملا روشن است. از اینکه نتوانستند و قادر نشدند اردوگاه کومه له را به خون بکشند و طرح ترور رهبران حزب حکمتیست هم برایشان نقش بر آب شد، از فرط ناتوانی در رد این اقدامات، مدال شاکی بر سینه خود آویزان کرده اند.
دفاعیات باند مهتدی در بیانیه اش و مبرا دانستن عناصر دست اندرکار این طرح کثیف کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که این جریان قابلیت هر گونه حرکت زشت و ضد انسانی را در خود نهفته دارد.
آنان بجای توضیح و روشن کردن اصل قضیه طرح ترور، نه تنها پرخاشگرانه با حملات تند علیه این و آن جواب میدهند گویی حتی عذاب وجدان هم برایشان معنی ندارد.
در بخشی از این بیانیه ضمن حملات تندی که به حزب کمونیست ایران و کومه له شده است، آنان را همسو با کمونیسم کارگری نام برده اند. بیانیه مهتدی همان کلماتی را امروز بطرف کومه له پرتاپ میکند که پیشتر استادان مهتدی ( جلال طالبانی و شیخ عزالدین حسینی ) در مقطع تشکیل حزب علیه بنیانگذاران تشکیل حزب کمونیست ایران نثار میکردند. مهتدی و تیمش خوب میدانند که کومه له و حزب کمونیست ایران بر بستر افق و سیاستهای کارگری و کمونیستی اش محبوبیت دارد. باند مهتدی در مقطع انشعابش از کومه له فقط بخاطر مصادره و محبوبیت این نام حاضر بود دهها نفر را در اردوگاه بخاک و خون بکشد.
آنانکه طی این سالها نام کومه له را بعنوان پناهگاهی برای بده و بستانهای منطقه ای تصرف کردند، نشان دادند که قائم بذات با اسم و نشان دیگری کسی برایشان تره هم خورد نخواهد کرد. آن دوران بسر آمده است که این دارودسته برای مرعوب نمودن مخالفین خود در کومه له خطاب به آنان میگفتند، شما کمونیسم کارگری هستید و مخالفان جریان مهتدی نیز با مباهات و در پاسخ به این حملات بدرست آنان را دنبالچه دو خرداد، سازمان اسلامی خبات و مشتاقان نشست با وزارت اطلاعات معرفی میکردند.
ماهیت این جریان امروز دیگر برای همه روشن است اما سئوالی که مطرح است این میباشد که هر دو حزب دمکرات کردستان و سازمان عمر ایلخانی زاده چه موضعی در قبال این مسئله اتخاذ کرده اند. سکوت، مماشات و دیپلوماسی پاسخ به این مسئله نیست. این احزاب و سازمانها لازم است موضع روشن خود را بیان کنند. یک شاخص متضمن و متعهد به آزادی فعالیت سیاسی و سالم در میان احزاب و نیروهای سیاسی، چه امروز و چه در تحولات سیاسی پیش رو در ایران و کردستان داشتن موضع روشن در محکومیت هر گونه اقدام تروریستی و عدم بکارگیری از اسلحه علیه نیروهای سیاسی دیگر است.
احزاب و سازمانهای کمونیست و مردم کردستان تضمین خواهند کرد که نگذارند جریانات و نیروهای قومی و باند سیاهی به جامعه خون بپاشند.
عبدل گلپریان
۸ ژانویه ۲۰۱۹
لینک بیانیه عبدلله مهدی
http://www.komala.org/farsy/dreja.aspx

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com