عبدل گلپریان
سیل بنیان کن میلیونی مردم در ایران میتواند به این فاجعه پایان دهد
سه شنبه, ۱۳ام فروردین, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

بزرگترین اتفاقات طبیعی حداقل طی یک قرن اخیر در کشورهای مدرن غربی و با استفاده از دستاوردهای مهندسی و تکنولوژی، امروز بدانجا رسیده است که قادر است بر هر گونه تغییرات جوی و طبیعی غلبه کند.

اما همین دست از وقایع از جمله سیل، زلزله، رانش زمین و ریزش کوه و غیره در ایران تحت حاکمیت باندها و مافیای اسلامی را نمیتوان در لیست وقایع طبیعی محسوب کرد. آنجایی هم که یک اتفاق طبیعی رخ داده باشد برای یک حکومت آدمکش جان و مال مردم پشیزی ارزش ندارد که بخواهد کاری صورت دهد.

اگر دستاوردهای انسان در قرن بیست و یک قادر است مانع از هر گونه خطرات جوی شود، در یک نقطه جغرافیایی بر روی این کره خاکی جانورانی حکم میرانند که ظرفیت نابودی همه چیز را بر روی این کره خاکی را در خود نهفته دارند و میتوان آنرا جزو فجایع عمدی در محیط زیست از سوی حشرات اسلامی حاکم بر ایران محسوب کرد.

اکنون دیگر نه تنها کارشناسان و مخالفین کل حکومت اسلامی بلکه کاربدستان درون همین نظام نیز یکی پس از دیگری پرده از روی فجایعی که نظام اسلامی در امر نابودی محیط زیست برای یک جامعه هشتاد میلیونی فراهم کرده اند بر میدارند.

ممنوعیت کمکهای مردمی، دستگیری و زندانی کردن فعالین محیط زیست و نظاره گر تداوم یک فاجعه انسانی، تنها کاری است که دارودسته های مافیای اسلامی در قبال این وضع  بر عهده دارند.

بانی و مصبب نابودی محیط زیست طی چهل سال اخیر در ایران، از نابودی جنگل و جنگل خواری، زمین خواری و دکل خواری گرفته تا بالا کشیدن تمامی منابع  و هستی یک کشور، حاکمیت اسلامی و شبکه مافیای قاچاق این دارودسته ها است که چنین فجایع انسانی و زیست محیطی و خانه خرابی را برای مردم بوجود آورده اند.

شکوه و گلایه هایی مبنی بر اینکه “مقامات و مسئولین کجا هستند که به فریاد مردم برسند” انتظار و توقع بی ربطی به اوضاع کنونی است چرا که بانیان و مصببان اصلی این فاجعه خود در خلق آن عمیقا سهیم هستند و آنرا “امتحان و برکات الهی” نام نهاده اند.

برای رژیمی که جان آدمیزاد را برای بقای خود و تداوم این وضعیت دهشتناک میگیرد و هستی هشتاد میلیون انسان را غارت کرده است نمیتوان انتظار داشت که به چنین فاجعه ای که در خلق آن نقش اصلی را داشته است سروسامان دهد و جان و هستی مردم را حفظ کند.

مردم برای خلاص شدن از این گنداب اسلامی هر روز با تجمعات، اعتصابات و راهپیمای اعتراضی خود به مصاف با هیولای زخم خورده اسلامی در میادین و خیابانها حضور داشته و همچنان به این اعتراضات ادامه میدهند، اما”نعمت دست ساز نمایندگان خدا بر روی زمین” برکتی برای به حاشیه راندن اعتراضات و مبارزاتی است که قادر است کل این بساط ویرانگر را جارو کند.

برای این حکومت در حال سقوط هر گونه فاجعه ای که جان و هستی مردم را آماج قرار دهد از آنجا که میتواند خیزش اعتراضی و انقلابی مردم را به سمت دیگری سوق دهد “از نعمات الهی” است.

چنین وضعیتی برای هیچ انسان شرافتمندی در هیچ کجای این دنیا نمیتواند قابل تحمل باشد.

راه حل پایان دادن به سیل، خانه خرابی، دستمزدهای زیر خط گرسنگی و تباهی زندگی مردم، ایجاد یک سیل بنیان کن اجتماعی و میلیونی علیه کل حکومت اسلامی است. سیل انسانی و خروشان مردم خشمگین، معترض و بستوه آمده میتواند با بزیر کشیدن اوباشان و دستگاه مافیای اسلامی در ایران بر این اوضاع دردناک نقطه پایانی بگذارد.

فاجعه ای که بخش عظیمی از کشور را فراگرفته است میتواند عامل کارساز و کوبنده ای برای تعرض میلیونی و سراسری به حکومتی درمانده باشد که بجز غارت، چپاول، کشتار، فقر، فلاکت و نابودی زندگی مردم امر دیگری ندارد. سیل بنیان کن میلیونی مردم میتواند به این فاجعه پایان دهد.

 

عبدل گلپریان

۱۳ فروردین ۹۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com