نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
عبدل گلپریان
باز هم قتل ناموسی- باید همین امروز جنبید و کاری صورت داد فردا خیلی دیر است
اشتراک گذاری

باز هم قتل ناموسی. اینبار گرفتن جان یک زن دیگر توسط همسر ناموس پرست و مردسالار. لیلا شکیبا قتل توسط همسر و با فرمان کپک زده ترین باورهای اسلامی و ضد زن.

فعالین دفاع از حقوق برابر زن و مرد و مدافعان حقوق انسانی زنان!
تا زمانیکه یک حکومت به تمام معنا ضد زن در قدرت است، قتلهای ناموسی هم پایانی ندارد اما می شود و می توان به مصاف با مردسالاری، به مصاف با ناموس پرستی و به مصاف با فرهنگ پوسیده و عقب مانده اسلامی و ضد زن آن رفت.
کار انتشار خبرهای دردناک علیه زنان را برای رسانه های خبری بگذاریم. میدیای اجتماعی یک تنه منبع خبرهای دردناک از این دست است. آنچه که برای زنان و مردان پیشرو، فعال و مدافع حقوق زن باید مهم و خطیر باشد، تلاش برای سازمان دادن و اعتراض علیه توحشی است که با عقب مانده ترین فرهنگ و سنتهای اسلامی و مرد سالار هر روز جان یک زن را در شهرها و روستاهای کردستان می گیرد. اگر حتی یک ماه زنی قربانی این عقب ماندگی مردانه و اسلامی هم نشود باز هم علیه این فرهنگ پوسیده اسلامی که بطور سیستماتیک در کمین برای قربانی بعدی است، باید فعالیت سازمانیافته، اعتراض و کار فرهنگی پیشروانه تعطیل ناپذیر باشد.
باید به پا خاست، باید اعتراض سازمان داد، باید تومار اعتراضی امضا کرد و منتشر نمود.
فعالین مدافع حقوق زن در داخل و خارج از ایران باید تکانی جدی به خود دهند. نباید بیش از این ناظر و شنونده توحش مردسالاری و ناموس پرستی بود. فعالین مدافع حقوق زنان، مدافع حقوق کودکان و فعالین دفاع از حقوق انسانی در میان تمامی بخشهای مختلف مردم، در میان دانشجویان و دانش آموزان پیشرو، گروههای کوهنوردی، ورزشکاران و هر انسان شرافتمندی که فقط و فقط به برابری باور و اعتقاد دارد باید از خود حرکتی جدی و کارساز نشان دهند و مردم را علیه این بربریت سازمان داده و فریادی رسا به گوش همگان برساند. باید بگوییم دیگر نخواهیم پذیرفت و آستین بالا میزنیم تا با سازمان دادن اعتراض اجتماعی، با تومار هزاران امضا و با ایجاد فضایی علیه این توحش تلاش خود را صد چندان خواهیم کرد. شبکه های اجتماعی کوهی از امکانات برای اعتراض سازمانیافته در دسترس قرار داده است.
باید به یاری کسانی شتافت که ممکن است روزها و هفته های آینده قربانی مردسالاری و ناموس پرستی شوند. شهرهای کردستان تاریخی مملو از انسانیت، برابری طلبی، آزادیخواهی و پیشرو را در مبارزات خود علیه مردسالاری، علیه قوانین پوسیده و علیه فرهنگ عقب مانده اسلامی را ثبت کرده است. فعالین و پیشروان حرکتهای مدرن، سکولار و برابری طلبانه در شهرهای کردستان در مقابل یک آزمون تاریخی قرار دارند. جمهوری اسلامی، قوانین و فرهنگ ضد زن آن توسط مردان متعصب و ناموس پرست مسئول مستقیم قتل های ناموسی است. اما ما مردم، ما فعالین تمامی عرصه های مختلف اجتماعی در همه جا مسئول جلوگیری از این جنایات هستیم. سکوت یا انتظار ابدا جایز نیست. باید همین امروز جنبید و کاری صورت داد فردا خیلی دیر است.

عبدل گلپریان
۲۶ مهر ۱۴۰۰
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/content/abdol-golparian/article=235193