عبدل گلپریان
دکترای پونز و اسید، درماندگی جمهوری اسلامی
چهارشنبه, 28ام مهر, 1400  
اشتراک گذاری

انقلاب زنانه آتی را بو کشیده و عمیقا تا ته ریه هایشان نفوذ کرده است

مقامات حکومت اسلامی قرار است آموزش شیوه های سرکوب زنان را به دروس دانشگاهی الصاق کنند.
بیش از چهار دهه است کماندوهای حکومت اسلامی در سازمان عریض و طویل نهی از منکر که کاری جز بازداشت، کتک زدن، توهین و تحقیر و اسیدپاشی به روی زنان و دختران جوان را نداشتند حالا و بعد از شکستهای پی درپی این چند سال، توسط مقامات حکومتی رشته تحصیلی این سرکوب را وارد دروس دانشگاهی کرده اند. دانشگاهی که محصولات آن به عنوان نمایندگان کنونی رژیم در مجلس اسلامی اش لم داده اند، دانشگاهی که وکیل و وزیرش در سرکوب، شکنجه، دست و پا قطع کردن و چشم درآوردن آموزش دیده اند، اکنون دیگر با مدرک دکترای آزار و اذیت زنان می توانند در صافی های احتمالی به مقام و موقعیتی برسند. گله های لمپن و اسیدپاش این حکومت و آموزش دیده های بسیج، سپاه، ناجا و حوزه های علمیه با دریافت حقوق های کلان از قبل هستی مردمی که زیر خط فقر به نان شب محتاج هستند، با ابداع انواع روشهای سرکوب هنوز هم نتوانستند ایستادگی شهامت، جسارت و تعرض و مقاومت زنان را خاموش کنند و هر طرح یکی پس از دیگری با شکست و ناکامی به ضد خود تبدیل شده است.


حال به این همه تعرض به زندگی زنان اکتفا نکرده و برای ارتقای روشهای سرکوب ناچار شده اند رشته ای تحصیلی اختراع کنند و در آن به کماندوهای آموزش دیده مدارک کارشناسی ارشد و لیسانس و دکترا اعطا کنند. این یعنی استیصال، یعنی شکست و درماندگی یک رژیم تا مغز استخوان زن ستیز.
ارائه مدرک بالا در سرکوب زنان، تنها در سیستم جمهوری اسلامی، داعش و طالبان قابل تصور است. به بذل و بخشش این نوع مدارک نیاز دارند چرا که برای انتصاب مهره هایشان در نهادها و وزارتخانه ها باید مدرک لیسانس و دکترای ضد زن را بر سینه اوباشان و لمپن هایشان آویزان کنند وگرنه از صافی شورای نگهبان و بقیه نهادهای ضد زن عبور نخواهند کرد.
اما کور خوانده اند. این نوع تلاشهای ضد زن این امکان را به کل مردم، به زنان و مردان جسور و به جوانان می دهد که قدرتمند تر از پیش در برابر کماندوهای دکترا و لیسانس گرفته قاطع تر از پیش ایستادگی کنند و شکست مفتضحانه دیگری را بهشان تحمیل کنند.


درماندگی این حکومت آنجا بیشتر نمایان می شود که طی بیش از چهاردهه تمام نه تنها نتوانست با پونز، اسید، شلاق، شکنجه و زندان و تذکر( توهین و تحقیر ) نیمی از جامعه یعنی زنان را ساکت کند بلکه ناچار شده است راه اندازی رشته تحصیلی نهی از منکر در سطح دانشگاه را به عنوان درد بی درمان خود عرضه کند.
نسل دوم و سوم بعد از ظهور حکومت اسلامی رسالت پس زدن و در هم کوبیدن خزعبلات زن ستیز اسلامی را به سرانجام خواهند رساند.
بعد از گذشت بیش از چهل سال و قرار دادن “امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان یکی از رشته های تحصیلی یعنی شکست کامل در برابر ایستادگی و اعتراض زنان، یعنی دهن کجی آشکار و علنی زنان نسبت به قوانین کپک زده و ضد زن اسلامی. اگر چهل و سه سال قبل اوباشان لمپن اسلامی عربده کشان به روی زنان اسید می پاشیدند و پاسخ کوبنده زنان را دریافت می کردند، امروز دیگر با لیسانس و کارشناسی ارشد، درمانده تر از هر دوران دیگری با خشم و نفرت محکم تر زنان در به شکست کشاندن این آخرین تحفه فرهنگی شان روبرو خواهند شد.

پافشاری بر راه اندازی دروس ضد زن معنایی جز این ندارد که انقلاب زنانه آتی را بو کشیده و عمیقا تا ته ریه هایشان نفوذ کرده است.
عبدل گلپریان
۲۸ مهر ۱۴۰۰- ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی