عبدل گلپریان
در رابطه با سخنان رفیق صلاح مازوجی در مورد بیانیه شش سازمان
جمعه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

اخیرا رادیو پیام کانادا مصاحبه ای با رفیق صلاح مازوجی پیرامون همکاری شش حزب اپوزیسیون کرد در رابطه با نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی انجام داده است. در این مصاحبه رفیق صلاح به نکاتی اشاره کرده است که بعضا و بدرجاتی با مواضع رسمی کومه له و دوستداران کومه له در میدیای اجتماعی متفاوت است.

شخصا فکر میکنم که صلاح مازوجی در این مصاحبه با صراحت کلام و بدرجاتی با شفافیت در مورد همسویی این شش سازمان پاسخ میدهد و در بخشی دیگر از سخنانش با ارائه تحلیل نادرست، که تناقضی را نیز با خود به همراه دارد ارائه میدهد. لینک مصاحبه رفیق صلاح  در پایین این نوشته هست علاقمندان را به دیدن و شنیدن آن دعوت میکنم.

سعی میکنم در این نوشته نکاتی از سخنان رفیق صلاح که از نظر من گرهی ترین هستند را توضیح دهم.

در بخشی از این مصاحبه، رفیق صلاح به این مسئله اشاره دارد و میگوید، ” در این نشست حضور و شرکت دادن  سازمان حبات به کومه له تحمیل شده است” ( نقل به معنی )

در بخش دیگری نیز ماهیت ارتجاعی سازمان خبات را توضیح میدهد و در رابطه با ادامه همکاری با سازمان خبات میگوید، “تجربه اخیر نشان داد که در آینده نباید با چنین جریانی همکاری صورت گیرد”.

( باز هم نقل به معنی )

در مورد تحمیل شدن سازمان خبات به نشست با کومه له و پذیرفتن این مسئله که منبعد نباید کومه له با چنین جریان ارتجاعی همکاری داشته باشد، از نظر من گویای صراحت و صداقت کلام رفیق صلاح و به یک معنا نقد از سازمان متبوع خود می باشد که قابل تقدیر است. اما نکات دیگری در سخنان رفیق صلاح در پاسخ به سئوالات وجود دارد که همچنان ناروشن و متکی به تحلیلی غیر واقعی است که متعاقب آن منجر به تناقض در نتیجه گیری میشود..

رفیق صلاح تلاش احزاب و سازمانهای ناسیونالیست کرد نظیر هر دو حزب دمکرات و هر دو سازمان زحمتکشان بنام کومه له و تا جایی که به فعالیت آنها برای دست یابی به موقعیتی در کردستان ایران مربوط است را، نه در چهارچوب معادلات سیاسی و تحولات در منطقه و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، بلکه تحرکات اخیر احزاب ناسیونالیست کرد در مقابل جمهوری اسلامی را از موضع “سرخوردگی و نا امیدی” این احزاب و اینکه “امید به آمریکا و دولتهای منطقه نظیر عربستان را از دست داده اند” توضیح میدهد.

اما در پاسخ به سئوال خبرنگار رادیو پیام مبنی بر، “علت اتخاذ موضع از سوی حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومه له در قبال پ ک ک و ابراز مخالفت شان در حمله به نیروهای ارتش ترکیه چیست؟ رفیق صلاح پاسخ میدهد که “موضع این دو جریان در قبال پ ک ک به این خاطر است که میخواهند از سوی دولتهای منطقه به بازی گرفته شوند.

اظهارات رفیق صلاح در این رابطه مصداق ضرب المثل “یک بام و دو هوا است”. آنجا که در یک ائتلاف بصورت مشترک با شش سازمان و بخاطر مسئله تحریم نمایش انتخابات جمهوری اسلامی است آنرا از سر سرخوردگی توضیح میدهد اما مواضع اخیر دو سازمان در درون این ائتلاف علیه پ ک ک و در همسویی با دولت ترکیه را بدلیل سمپاتی برای به بازی گرفته شده نشان توسط دولتهای منطقه از جمله ترکیه، عربستان و غیره میداند.

اشاره به سرخوردگی احزاب ناسیونالیست کرد در ایجاد تحرک رو به جمهوری اسلامی توسط رفیق صلاح به این خاطر است که کومه له را از مورد دوم یعنی به بازی فراخوانده شدن احزاب ناسیونالیست کرد مبرا سازد. این در حالی است که پیش از اتخاذ موضع اخیر دو سازمان شریک در این ائتلاف در قبال پ ک ک و حمایت شان از ارتش ترکیه، قبلتر همه این سازمانها وارد بازی شده بودند و اینگونه نبوده است که گویا کومه له از آن بی اطلاع بوده باشد.

من طی نوشته های قبلی اشاره کرده بودم که تمامی احزاب قومی، ناسیونالیست و دینی متشکل در این همسویی در چند ماه گذشته برای به بازی گرفته شدن توسط بارزانی برای کنار هم بودن فراخوان داده شده بودند. کومه له نیز یکی از شرکت کنندگان فراخوان بارزانی بود. هر چند آن نهاد بارزانی تلاش کرد که این نشست بی سروصدا و دور از رسانه ها باشد اما همان وقت یعنی نیمه دوم ماه نوامبر خبر آن بلافاصله در میدیای اجتماعی و رسانه ها همراه با تصاویری از این نشست منعکس شد.

تعرض پارلمان عراق با دادن لایحه ای برای تصویب و برای تعیین تکلیف و اخراج احزاب اپوزسیون کرد که توسط جمهوری اسلامی و همپیمانانش در حکومت عراق طراحی شده بود و متعاقب آن واکنش بارزانی با حمایت ترامپ و عربستان برای ایجاد جبهه ای متشکل از احزاب اپوزیسیون کرد مستقر در کردستان عراق در مقابل جمهوری اسلامی اساس این سیاست و طرح را شکل داد.

از این رو بنظر من تحلیل و ارزیابی دوگانه رفیق صلاح در این رابطه نادرست است و نادرستی آن از سر مبرا دانستن کومه له در به بازی گرفته شدن این سازمان در معادلات و تحولات سیاسی منطقه است.

 

نکته آخر اینکه حزب کمونیست ایران با ۱۵ حزب و سازمان در طیف چپ جبهه ای را تشکیل داده اند که گویا فقط بر روی کاغذ چنین جبهه ای موضوعیت دارد. سئوال به سادگی این است، چرا حزب کمونیست ایران در یک بیانیه و با نام این ۱۵ سازمان و گروه بیانیه ای سراسری علیه نمایش انتخاباتی رژیم انتشار ندادند؟ مگر جمهوری اسلامی را فقط باید در رابطه با کردستان مورد تعرض قرار داد؟ انتظار مردم کردستان و کارگران از کومه له این است که بعنوان شاخه حزب کمونیست ایران و در همکاری و همسویی با احزاب کمونیست و درگیر در مسایل کردستان ظاهر شود و در ابعاد سراسری نیز حداقل در همسویی با احزاب ۱۵ گانه ای که خود در آن شرکت دارد در قبال نمایش انتخابات یا هر موضوع دیگری ابراز وجود کند نه در کنار جریانات قومی و دینی که خود رفیق صلاح بدرستی در این مصاحبه اهداف و استراتژی ارتجاعی آنان را بخوبی بیان میکند.

شخصا امیدوارم که کومه له با پذیرش این خطا در جبهه احزاب ناسیونالیست – قومی کرد و سازمان دینی و ارتجاعی خبات که بر بستر سیاستهای دولت آمریکا و دولتهای ارتجاعی منطقه وارد این بازی شده است  و از نظر مردم مبارز و آزادیخواه منفور هستند، خود را از این دایره کنار بکشد.

 

عبدل گلپریان


۱۱ مه ۲۰۱۷ 

لینک مصاحبه رفیق صلاح مازوجی با رادیو پیام کانادا
https://www.youtube.com/watch?v=nyrHgWj۰uvg&feature=youtu.be

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com