نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
رضا رشیدی
علی اشرف درویشیان نویسنده بزرگ ادبیات کارگری در گذشت
اشتراک گذاری
علی اشرف درویشیان نویسنده نامدار و صاحب سبک در سن ٧۶ سالگی پس از گذران روزهای طولانی بیماری  در کرج درگذشت .
درویشیان در کتابهایش از فقر و نابرابری نوشت و چهره کریه نظامهای حاکم  سرمایه داری بر سرنوشت انسانها را در قالب داستانهایی بسیار جذاب و تاثیر گذار به رشته تحریر در آورد
بخاطر محتوای رادیکال و انقلابی کتابهایش بارها به زندان افتاد و در آخرین دستگیریش به یازده سال زندان محکوم شد و سرانجام با انقلاب عظیم مردم در سال ١٣۵٧ از زندان آزاد شد
بسیاری از فعالان سیاسی سالهای قبل و بعد از انقلاب تاثیر  زیادی از نوشته های درویشیان گرفتند و در زندگی سیاسیشان درویشیان تاثیر رادیکالی داشت .
درویشیان سالها ی متمادی عضو هییت دبیران کانون نویسندگان بود و تاثیر بسیاری در رادیکالیزه کردن فعالیتهای کانون داشت همچنین تاثیر درویشیان را میتوان در جهت گیری کانون نویسندگان در جهت دخالت در موضوعات اجتماعی  را به وضوح در اطلاعیه های کانون دید
.
فقدان درویشیان را به خانواده عزیزش به  طبقه کارگر و فعالین کارگری ،کانون نویسندگان و تمامی آشنایانش  تسلیت می گویم
با مرگ درویشیان طبقه کارگر یکی از نویسندگانش را از دست داد
برای درویشیان باید بزرگترین و مدرنترین بزرگداشتها را برگزار کرد ،نباید گذاشت از درویشیان تصویری کوچک بدهند
رضا رشیدی
فعال کارگری
 
 
http://rowzane.com/content//article=104428