شهلا دانشفر
ویدا موحد دختر خیابان انقلاب 
پنجشنبه, ۵ام بهمن, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

ویدا موحد؛ زن جوانی که به سمبل خیزش انقلابی مردم علیه حکومت آپارتاید جنسی، علیه فقر، علیه گرانی، علیه تبعیض و نابرابری و برای داشتن یک زندگی انسانی تبدیل شده است. او با برداشتن حجاب در خیابان انقلاب، صدای اعتراض مردم به جان آمده در ایران را جهانی کرد. زنده باد دختر خیابان انقلاب
ویدا موحد اکنون در بازداشت بسر میبرد. ویدا موحد باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. تمامی دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند.
هم اکنون کارزاری در حمایت از ویدا موحد و تمامی دستگیر شدگان اخیر در جریان است. کارزار حمایت از ویدا موحد، کارزار نه به آپارتاید جنسی است. وسیعا از این کارزار بپیوندیم.
شهلا دانشفر

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی