نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
شیرین شمس
زنی که پریود شد
اشتراک گذاری

این هفته انتشار مطلبی تحت عنوان “زنی که پریود شد” در نشریه ای در دانشکده فنی دانشگاه تهران گویی ستون اسلام را به لرزه در آورد و اسلامی ها را به شدت به خشم و غضب آورد. سبحان فلاح یکی از بسیجیانی است که با دیدن مطلب «زنی که  پریود شد» در نشریهزنبق، ازهم پاشیده و این مطلب و نشریه را هتک حرمت تلقی کرده و در توییت خود می نویسد: “نشریه‌ی زنبقِ دانشکده فنی دانشگاه تهران مرزهای بی‌شرفی و بی‌همه‌چیز بودن درهتاکی را جابه‌جا کرده و کَکش هم نمی‌گزد!” و در تاکید بر گزینشی بودن نشریات می نویسد: “آن‌وقت پرونده‌ی مدیرمسئول نشریهصبحِ دانشگاه علامه، بخاطر انتقاد به مسئولین دانشگاه، تا کمیته انضباطی هم می‌رود!”

انتخاب موضوع پریود زنان قطعا تصادفی نیست. هدف نویسنده و دست اندرکاران نشریه زنبق توجه دادن به موقعیت زنان در جامعه و درگفتمانهای موجود در دانشگاه بوده است که تحت تاثیر فضای اعتراضی در جامعه و حضور زنان در صف اول مبارزات است.پیوند بین جنبش نوین رهایی زن و جنبش دانشجویی با چنین رویدادهایی آشکارترخودرا نشان میدهد. پیشروی جنبش زنان موجب برجسته تر شدن هر چه بیشتر مطالبات و دغدغه های زنان در جنبش دانشجویی شده است و حتی در سالهای اخیر از منظر مطالبات و خواسته های زنان، ماهیت زنانه تری به جنبش دانشجویی بخشیده است.مستاصل شدن بسیجیان در دانشگاه ها نیز کاملا قابل درک است. هر چند که این جیره خواران پشتشان به حکومت و دستگاههایش گرم است، اما دانشجویان معترض این جماعت جیره خوار را همچون حکومتشان به عقب میرانند و آنها را به عجز و لابه مجبور میکنند. این جدال تا سرنگونی حکومت مدام گرم تر و جالب تر میشود.
۲۶ مهر۹۷، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

 

 
 
http://rowzane.com/content//article=134467