شیرین شمس
سپیده قُلیان یک سین از هفت سین
شنبه, ۳ام فروردین, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

روز پنجشنبه اول فروردین ۱۳۹۸، خانواده سپیده قلیان با در دست داشتن شعارهایی برای آزادی فرزندشان مقابل دادسرای شوش تحصن کردند و با این اقدام نسبت به بلاتکلیفی این زن شجاع و مبارز اعتراض خود را نشان دادند.

در یکسال گذشته خانواده های زیادی در حمایت از فرزندان دربندشان، پا به عرصه مبارزه گذاشته و در مقابل زندانها، بازداشتگاهها و دادسراها تجمع کردند. گرچه این رویکرد خانواده ها رویکرد جدیدی نیست، اما با اعتراضی تر و رادیکال تر شدن جامعه و پیشروی جنبش های مبارزاتی، نسبت به گذشته، خانواده های بیشتری از تهدیدهای نیروهای امنیتی گذر کرده، و به صفوف مبارزه برای آزادی فرزندانشان و دیگر زندانیان سیاسی و فعالین دربند پیوسته اند که این یکی از فاکتورهای مهم قدرت بخشی به جنبش سرنگونی طلبی در ایران است؛ چرا که جمهوری اسلامی حکومتی است که بر زندان و شکنجه استوار است و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه با این حکومت محسوب می شود. اما تحصن این خانواده ای که با روزها را با بلاتکیلفی فرزند خود سپری می کنند، روز پنجشنبه اول فروردین ۹۸، این پیام را به حکومت سرکوبگر میدهد که با آغاز شدن سال، مبارزه جامعه برای رهایی از شر این حکومت ضدانسانی نه تنها متوقف نمی شود بلکه از سر گرفته میشود.

بموازات تلاش خانواده سپیده برای آزادی اش در روزهای گذشته، فراخوانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در حمایت از سپیده قلیان یکی از “سین” های سفره هفت سین ها به “سپیده قلیان” اختصاص داده شود. این فراخوان بخوبی نشان میدهد که سپیده قلیان با شجاعت و جسارت و افشاگریهای خود از شکنجه های که در زندان بدست ماموران سرکوبگر حکومت شده بود، توانسته توجه و حمایت های بسیاری از زنان، جوانان، دانشجویان، فعالین و بطور کل از حمایت مردم معترض ایران به وضع موجود را ماههای گذشته دریافت کند.

همزمان با آغاز سال نو، سپیده قلیان، به مناسبت نوروز از زندان سپیدار اهواز خطاب به مردم ایران نامه‌ای نوشته که امید به تغییر در این نامه موج میزند و هر خواننده ای را متوجه استقامت و شجاعت سپیده می کند. سپیده از بطن اعتراضات و اعتصابات گسترده و رادیکال جاری در جامعه در یکسال گذشته، از دل جنبش حق طبانه، آزادیخواهانه و مدافع برابری، و از نسل سرکشی که جمهوری اسلامی توان مقابله در هیچیک از عرصه های سیاسی و فرهنگی با آن را ندارد بیرون آمد و توانست در جدال کارگران، زنان، دانشجویان و دیگر طیف های جامعه با جمهوری اسلامی، با ایستادگی و جسارت فضای سیاسی را متحول کند و با سند افشاگری که به جا گذاشت، یک ضربه محکمی به این حکومت بزند. بی دلیل نیست که حکومت از چنین فعالینی هراس دارد، برایشان برنامه امنیتی میسازد، آنها را به زور مقابل دوربین های ماموران امنیتی مینشاند و به خیال خود اعتراف میگیرد، اما شعاری که امروز در جامعه جاریست؛ ” نه زندان، نه تهدید، دیگه فایده نداره” در نامه سپیده کاملا آشکار است.

باید برای آزادی فوری و بی قید و شرط سپیده قلیان و دیگر فعالین دربند، و مختومه اعلام کردن پرونده های امنیتی آنها، به مبارزه متشکل و گسترده سرعت و قوت بخشید. کنار خانواده های آنها بود و با طرق مختلف در داخل و خارج کشور این پیام را به آنها داد که “شما تنها نیستید.”

شیرین شمس

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی