محمد شکوهی
سیاست تحمیل حجاب اسلامی بر زنان شکست خورده است!
پنجشنبه, ۱۴ام شهریور, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

الهام چرخنده:” ۸ هزار دختر در ۷ سال چادری شده‌اند.” مرکز پژوهش های مجلس:٧٠ درصد زنان”بد حجابند”!

الهام چرخنده “سفیر موسسه جبهه فرهنگی عفاف و حجاب”  جمهوری اسلامی گفته است است:”هشت هزار دختر از هفت سال گذشته تاکنون با “انجام برنامه‌های فرهنگی عفاف و حجاب چادری شده‌اند”.امروز دشمنان اسلام همانند عصر کربلا هجمه‌های سنگینی به عفاف و حجاب وارد می‌کنند و دختران چادری باید همانند زینب در کربلا به قهرمان عصر خودشان تبدیل شوند”.الهام چرخنده بازیگر سینمای محبوب خامنه ای و بیت رهبری در بنیاد سینمایی فارابی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است.

به چند نمونه از اعترافات دست اندرکاران حکومت در مورد شکست سیاستهای رژیم در تحمیل حجاب اجباری اسلامی بر زنان توجه کنید تا متوجه وقت پرت و پلا گویی خواهر زینب الهام چرخنده در باره “حجابدار شدن زنان” شوید.

*اشتری فرمانده ناجا: فعالیت نیروی انتظامی در حوزه “عفاف و حجاب” امسال به نسبت سال پیش ۴۰ درصد افزایش یافته است. او می‌گوید از آغاز طرح مقابله با کشف حجاب در خودرو تا کنون برای ۳۰۰ هزار نفر پیامک ارسال شده است. ۲۶ دستگاه در بحث عفاف و حجاب مسئولیت دارند و ۳۰۰ مصوبه در این رابطه وجود دارد که تنها حدود ۲۰ مورد از آنها مربوط به ناجا است. 

*مرکز پژوهش‌های مجلس :٧٠ درصد زنان، بدحجابند!

۶٠ تا ٧٠ درصد زنان جامعه با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب می شوند که از این تعداد، ١٠ تا ١۵ درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن محسوب میشوند. این گزارش می گوید تنها ١٣ درصد زنان به صورت سنتی دارای حجاب هستند و ٧٠ درصد زنان در طیف خاکستری (تعریفی برای این طیف ارائه نشده است) قرار می گیرند.

*از حیث ارزشمندی حجاب، ارزش حجاب روندی نزولی دارد.این کاهش قابل توجه و ملموس بوده است و براساس برخی تحقیقات موجود به ٣۵ درصد رسیده است.

*نگرش مردم نسبت به حدود حجاب تفاوتهایی با نگرش شرعی دارد. به گونه ای که تقریباً ۵٠ درصد جامعه به حجاب عرفی گرایش دارند.

*نگرش نسبت به مداخله دولت و نحوه برخورد با بدحجابی در مقایسه با سایر ابعاد مذکوربیشترین میزان تغییر و تحول را داشته و منفی شدن و مخالفت مردم با مداخله دولت سیر صعودی داشته است. به گونه ای که طبق آخرین یافته ها صرفاً ۴٠ درصد از مردم از دخالت دولت در حجاب حمایت می کنند.و….

اینها تنها یک بخش کوچک از آمار و ارقام حکومتی در برخورد به رویگرانی گسترده و وسیع زنان از نه گفتن به حجاب اجباری اسلامی می باشد که توجه مراکز ونهادهای حکومتی رسما اعلام شده است.

سالانه به اعتراف همین نهاد ها صدها هزار زن به علن عدم رعایت حجاب تذکر گرفته، جریمه میشوند و نهایتا تعداد زیادی دستگیر میشوند.

خود حکومت اعلا کرده که ٢۶ نهاد رسمی برای “مبارزه با بدححابی” را ه انداخته است. در کنار این نهادهای رسمی، دهها مرکز و انجمن و گروه و باندهای امر به معروف و نهی از منکر وابسته به باندهای کله گنده مذهبی در ایران، امر و کارشان فقط و فقط “مبارزه با بدحجابی” میباشد، مشغول فعالیت با هزینه های میلیاردی برای تحمیل حجاب بر زنان هستند.

حجاب اسلامی و تمام تقلاهای حکومت با قوانین ضد زن و ضد آزادی پوشش، با سیاستهای سرکوبگرانه در تحمیل حجاب اجباری و.. بر زنان رسما و علنا شکست خورده است چهار دهه مقاومت، افشاگری و مبارزه جانانا نه زنان بر علیه حجاب اسلامی این سنبل تحقیر و بی حقوقی محض، امروز به ثمر نشسته است. حکومت در برابر این اعتراضات عقب نشسته و قوانین وسیاستهای سرکوبگرانه اش دیگر کارایی ندارد.

نه به حجاب اجباری، حجاب اجباری نمی خواهیم؛ نه به مذهب و قوانین ضدزنش اجتماعا  در ایران تبدیل به جنبش قوی و قدرنمند، مدرن و بشدت سکولار و ضد  اسلامی و مدافع برابری حقوق زنان در همه عرصه های زندگی سیاسی واجتماعی  شده و در عرصه های مختلف حکومت را وادار به عقب نشینی کرده است.

آیت الله های کله گنده قم و بیت رهبری و کل ابواب جمعی نظام اسلامی  بر علیه این”خطر”، گسترس ححاب بگیران مدام هشدارداده، فتوا صادر کرده و خط و نشان کشیده  و تهدید کرده و.. نتیجه عملا این شده است که زنان در ایران به حجاب اسلامی نه گفته و نه میگویند.

چهاردهه مبارزه و روشنگری فعالان و رهبران مبارزات زنان در ایران بر علیه حجاب اسلامی ضمن به شکست کشاندن این تقلاهای حکومت، کل نظام را به چالش جدی کشانده است.

 پدیده دختران خیابان  انقلاب و حجاب برگیران یک نقطه عطف بزرگ  و بروز علنی اعتراض و مبارزه زنان بر علیه حجاب  که از دیماه ٩۶ به این طرف شاهدش هستیم؛ می باشد.  شکل اعتراضی که علنا و در خیابان حکومت آمدکشان اسلامی و ضدن زن را به چالش مرگ و زندگی اش کشانده است.حجاب از زندگی؛ کار و زندگی مردم مدتهاست رخت بر بسته و دارد گم میشود. در کوچه و خیابان هم مردم وقعی به تذکرات و تهدیدات باندهای حکومتی مبنی بر “رعایت حجاب” نمی نهند. کار حجاب تمام شده است.

جنبش اجتماعی رهایی زن از شر حجاب و قوانین ضد زن  امروز علنا وبا شهامت کل حکومت را به  مصاف طلبیده است. دهها چهره فعال زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی، در مبارزات کارگران و دانشجویان بر علیه حکومت به میدان آمده اند. این جنبش یکی از قدرتمندترین و اجتماعی ترین جنبش های اعتراضی در درون جامعه وبر علیه کل نظام می باشد که  حکومت را به ترس و وحشت انداخته است. این جنبش یک پایه قوی و محکم و نیروی متحد در مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد.

در یک چنین وضعیتی که مبارزات زنان کل سیاستها و تقلاهای سرکوبگرانه حکومت بر تحمیل حجاب اسلامی اجباری را آچمز کرده و به شکست کشانده است، خواهر زینبی چون الهام چرخنده  از باحجاب شدن “۸ هزار دختر در ۷ سال” خبرداده و دست به پرت وپلا گویی زده است.  الهام چرخنده سفیر حجاب و عفاف حکومت هم به خوبی  می داند که این خبرها فقط برای دلخوش کردن صفوف حکومت وبیت رهبری اش می باشد. واقعیت جامعه و خیابان و اعترافات سران حکومتی که وی از آن دفاع می کنند، رسما و علنا اعتراف می کنند که حجاب و طرح های مقابله با بدحجابی حکومت شکست خورده است. ٢۶ دستگاه و دهها موسسه و باند های حکومتی، با صدها میلیارد تومان هزینه ، با ٣٠٠ طرح و مصوبه در طول بیش از چهار دهه نتوانسته اند حجاب اسلامی را بر زنان تحمیل نمایند،حالا این خواهر زینب سوگولی بیت رهبری و دم و دستگاه سرکوب و تخمیر حکومت،به صرافت تبلیغ “حجاب و عفاف” افتاده است.  این سخنان وی بیشتر به جوک شبیه است.مردم در کوچه و خیابان به این پرت و پلا گویی های این خواهر زینب فقط می خندند.

حجاب اجباری اسلامی، این سنبل بی حقوقی ، سرکوب، تحقیر، بردگی  وانقیاد زنان، در کنارتمام سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بر علیه  جنبش زنان در نتیجه چهار دهه مبارزه بی امان و مقاومت و روشنگری جنبش رهایی زن، رسما شکست خورده  و توسط  مبارزات زنان و مردم ایران  دارد به زباله دانی تاریخ انداخته میشود. زنان؛ کارگران و اقشار مختلف مردم ایران دارند وارد نبرد آخر برای به زیر کشیدن و سرنگونی جمهوری اسلامی میشوند. و آن روز دیر نیست.

محمد شکوهی

١۴ شهریور ١٣٩٨؛ ۵ سپتامبر ٢٠١٩

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com