نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
احضار۴۱ کارگر گروه ملی فولاد اهواز بشدت محکوم است. همه کارگران احضار شده و زندانی باید فورا آزاد گردند
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ١۴شهریور ۴١ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز را به دادگاه احضار کرده است. این خبر را میثم آل مهدی از رهبران کارگران فولاد اهواز در تویتی اعلام کرده است. بر اساس این خبر دادگاه انقلاب اهواز با ارسال نامه های جداگانه به ۴۱ نفر از کارگران فولاد از آنها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند.

اتهامات این کارگران ”اخلال در امنیت کشور”، “اعتراضات غیرقانونی” و برخی “شعارهای سیاسی” اعلام شده است. در طول در سه سال گذشته ۱۱۲ پرونده قضایی برای ۷۲ کارگر معترض فولاد اهواز تشکیل شده تعدادی از کارگران در این محاکمات ساختگی محکوم شده اند. لازم به توضیح است که در آذر ماه سال ۱۳۹۷ کارگران فولاد اهواز برای هفته های متوالی دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده زده اند که موجی از همبستگی مردمی در خوزستان و سراسر کشوررا به دنبال داشت.

احضار۴١ کارگران گروه ملی فولاد اهواز بشدت محکوم است. همه کارگران احضار شده و کارگران زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. جمهوری اسلامی با حربه احضار ودستگیری کارگران در نظر دارد فضا و جو در این مراکز کارگری را امنیتی ایجاد کرده و هر گونه اعتراض و مبارزه کارگران برای گرفتن مطالبات برحق شان را سرکوب نماید. سیاست کثیف احضار و محاکمه و زندان، سیاست سرکوبگرانه رژیم در مراکز کارگری، از جمله فولاد اهواز، هفت تپه و هپکو و.. برای مقابله با مبارزات برحق کارگران می باشد.

جمهوری اسلامی سال گذشته و در اوج اعتراضات و اعتصابات با شکوه کارگران فولاد و هفت تپه دهها کارگر را دستگیر و زندانی کرد به این امید که این اعتراضات را با این روش سرکوب نماید، که موفق نشد. علیرغم تلاش ها و تقلاهای حکومت ، اعتصابات و مبارزات کارگران فولاد اهوازو هفت تپه برای هفته ها ادامه پیدا کرد. مردم شهرهای شوش و اهواز به این اعتراضات پیوسته و یک هبستگی مردمی در حمایت از خواستها و مطالبات کارگران شکل گرفت.

در سراسر کشور موجی از حمایت از مبارزات کارگران شکل گرفت. دهها اتحادیه و تشکل کارگری از سراسر جهان سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در برخوردبه اعتراضات کارگران ار محکوم کرده و خواهان رسیدگی به خواستهای کارگران و آزادی دستگیر شدگان شدند. مجموعه این فشارها چه در داخل و چه در خارج حکومت را مجبور کرد تعدادی ازکارگران دستگیر شده را آزاد کرده وبرای تعداد دیگر پرونده تشکیل بدهد. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان چهره های شاخص این مبارزات قهرمانانه از جمله فعالینی هستند که هنوز در زندان می باشند.


اعتصابات و اعتراضات فولاد و هفت تپه نقطه عطف بزرگی در تاریخ معاصر جنبش کارگری ایران می باشد که تاثیرات بسیار مهمی در سایر بخش ها و مراکز کارگری داشته است. الگوی اعتصاب طولانی مدت، راهپیمایی و تظاهرات، پیوستن دهها هزار نفر از مردم و بویژه به این اعتراضات و…کل حکومت را به ترس و وحشت انداخته است.

اکنون بعد از ازگذشت نزدیک به ده ماه از اعتراضات کارگران فولاد ، جمهوری اسلامی دوباره ۴١ کارگر فولاد را به احضار کرده است. احضار کارگران بشدت محکوم است. همه کارگران احضار شده و کارگران زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. اعتصاب و تشکل و مبارزه کارگران برای رسیدن به خواستهایشان ، حق مسلم کارگران است.

باید حکومت سرکوبگران، دزدان و اختلاسگران آدمکشان اسلامی سرمایه را به خاطر احضار کارگران دستگیری و زندانی کردن، تشکیل پرونده های امنیتی، زیر ضرب اعتراض و مبارزه گرفت. نباید اجازه داد حکومت با این سیاست ی کثیف محیط های کار و اعتراض کارگران را با حربه دستگیری، اخرج و درست کردن پرونده های امنیتی؛ نا امن نماید.

احضار۴١ کارگران گروه ملی فولاد اهواز بشدت محکوم است. همه کارگران احضار شده و کارگران زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

محمد شکوهی

۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۶ سپتامبر ۲۰۱۹

 
 
http://rowzane.com/content//article=162033