اصغر کریمی
راهپیمایی کارگران اراک بلوغ جنبش کارگری را به نمایش گذاشت
شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

شعار غرای “زنده باد هپکو” و سرود “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی” که توسط کارگران آذرآب در راهپیمایی روز پنجشنبه ۱۴ شهریور در خیابان های اراک طنین انداخت یکی از لحظات باشکوه جنبش کارگری است که نشان میدهد طبقه کارگر استوار و قدم به قدم جلو میاید، سنگرهای اتحاد و همبستگی را تحکیم میکند و عزم خود را برای پایان دادن به ستم به نمایش میگذارد.

کارگران هپکو بار دیگر هفته قبل به میدان آمدند و به مفتخوران حاکم ده روز التیماتوم دادند. کارگران آذرآب در این فاصله دست به راهپیمایی زدند و حمایت قاطع خود را از کارگران هپکو اعلام کردند. سرود دو سال قبل آنها را در خیابان های اراک تکرار کردند و نشان دادند که چگونه، علیرغم همه فشارهای امنیتی که قبل از هرکس برای عقب راندن طبقه کارگر ساخته و پرداخته شده است، راه خود را به جلو باز میکنند، صفوف خود را فشرده تر میکنند و فضای شهر را تسخیر میکنند. کارگران هپکو دو سال قبل دست به راهپیمایی های تاریخی زدند، خانواده های خود را بسیج کردند و در خیابان های شهر با سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، خشم خود را به نظام مفتخوران و سرکوبگران نشان دادند. یک سال بعد کارگران هفت تپه نه تنها خانواده ها بلکه مردم شهر را به میدان آوردند و با شعار اداره شورایی، و هماهنگ با کارگران فولاد اهواز سنگرهای دیگری را فتح کردند و همبستگی جامعه تشنه آزادی را جلب کردند. و در روزهای گذشته باز هم کارگران هپکو، اینبار دوش به دوش کارگران آذرآب جامعه را متوجه خود و قدرت طبقاتی خود کرده اند.

اما جای خانواده ها که کلید به حرکت درآوردن مردم شهر اراک است در راهپیمایی های کارگران هپکو و آذرآب اینبار خالی بود. تردیدی نیست که اهمیت این مساله را خودشان میدانند، شاید نگران عکس العمل تند و زودرس سرکوبگران بوده اند. اما این فاکتور قابل صرفنظر کردنی نیست. کارگران هفت تپه با قدرت اعتراضات خود که از جمله بدلیل بسیج خانواده ها و مردم شهر بود، زمینه راهپیمایی امروز کارگرن اراک را فراهم کرده اند همانطور که کارگران هپکو زمینه پیشروی را برای کارگران هفت تپه و فولاد آماده کرده بودند. راهی جز پیشروی و استفاده قاطع از تجارب قبلی در مقابل ما نیست. راهی جر نشان دادن قدرت اعتراض و نیرویمان در مقابل ما نیست. امروز بیش از دو سال قبل مردم اراک و کل جامعه در کنار کارگران قرار گرفته است. رهبری طبقه کارگر بر جنبش سرنگونی و آزادیخواهی مردم درسالهای گذشته مسجل تر شده است. جامعه در آستانه انفجاری عظیم است و کارگران هپکو و آذرآب و همینطور کارگران کنتورسازی در مجاورت آنها که یک هفته است در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند، از فضای مساعدی برای همراه کردن مردم شهر برخوردارند. جامعه به آنها چشم دوخته است، به نیروی کارگر باور کرده است، و با همراهی با کارگران میتواند سرکوبگران را زمینگیر کند. راهی جز این در مقابل ما نیست. امیدوارم کارگران هپکو و آذرآب از هر فرصتی برای پیشروی استفاده کنند. *

اصغر کریمی

انترناسیونال ۸۳۲

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com