نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
عبدل گلپریان
خدای مسلسل و کاتیوشا هم نمیتواند جمهوری اسلامی را نجات دهد
اشتراک گذاری

سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج، روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان اعتراض‌های اخیر در ایران را “جنگ جهانی تمام عیار” توصیف کرده که “یک دفعه کل کشور را فرا گرفت” و تاکید کرده که “فقط خدا ما را نجات داد.” او همچنین گفته است: “علی خامنه‌ای برای اینکه محاسبات “فتنه‌گران” را بر هم بزند، از گران‌شدن بنزین دفاع کرده است. این فرمانده در حالی دست به چنین اظهاهراتی زده است که پیشتر حسن روحانی، “معترضان را تعدادی معدود خوانده بود.”

فرمانده بسیجیان جیره خوار و دیگر شبکه های دستگاه سرکوب حکومت اسلامی که طی پنج روز اواخر آبان ۹۸ بیشتر از صد نفر را بقتل رسانیده و صدها نفر را زخمی و هزاران نقر را دستگیر و زندانی کرده اند، ناچار شد خیزش انقلابی مردم در ایران را “جنگ جهانی” تمام عیار بنامد. کنایه این فرمانده و دیگر کاربدستان حکومت از “جنگ جهانی” ( دخالت دولتهای خارجی ) اکنون دیگر آنقدر نخ نما شده است که صفوف درهم ریخته خودشان هم به آن می خندند.


اما این جنگ تمام عیار جنگ میلیونها انسان در جغرافیایی بنام ایران بود که در طول حیات بختک اسلامی بارها علیه حاکمان و کل دارودسته های اسلامی به میدان آمده است و هر بار “خدایی” بنام ( تیربار، کاتیوشا، مسلسل، گاز اشک آور، شلیک رگبار از هلیکوپتر بر سر معترضین، زندان، توحش، خانه گردی، ربودن جنازه ها و دهها خدای دیگر از این دست آنان را تا مرحله بعدی از خطر سقوط نجات داده است. الحق که ابعاد این جنگ برای سران مافیای اسلامی در مقیاس یک جنگ جهانی توسط “تعدادی معدود” بود.
درهم ریختگی، استیصال و درماندگی جنازه متحرک اسلامی را در سخنان روحانی، “معترضان تعداد معدودی بودند”، سخنان آبنوش، “یک جنگ تمام عیار که خدا نجاتشان داد و چرندیات خامنه ای، “برهم زدن محاسبات فتنه گران” میتوان بخوبی مشاهده کرد.


خامنه ای البته حق دارد که، درماندگی تمامی سران نظام، ، شکست سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژی نظام اسلامی ساخته و پرداخته مشتی از گور برخاسته توسط مردم قیام کننده را با چنین خزعبلاتی پینه کنند. حسن روحانی: “تعداد معدودی”، و همین “تعداد معدود”، بنا به اظهارات آبنوش قیامی را در سراسر کشور برپا کردند که فقط خدای مسلسل و کاتیوشا و خدای توحش و آدم کشی تا اطلاع ثانوی توانست نظام را از پاک کردن از صحنه زندگی مردم نجات دهد.
سران و باندهای رژیم جمهوری اسلامی عمیقا دریافته اند که رفتنی هستند و نظام شان توسط مردم انقلابی، کارگران، زنان و جوانان سرنگون خواهد شد. اینبار فعلا تضمین موقت سرپا ماندن جنازه جمهوری اسلامی را فقط مدیون خدای کشتار و جنایت پنج روزه و دیگر قتل و کشتارهای همیشگی شان هستند. اما تمامی سران حکومت اسلامی و مزدورانشان باید این حکم انقلاب مردم ایران را در گوش خود فرو کنند که خدای مسلسل و کاتیوشا هم نمیتواند جمهوری اسلامی را نجات دهد.


حکومت اسلامی و باندهای گوناگون متشکل در این ساختار پوسیده، سالهاست که از منظر کارگران، زنان، جوانان و از منظر کل جامعه سقوط کرده است. اسکلتی بنام جمهوری اسلامی که اکنون استخوانهایش توسط مردم انقلابی ایران خورد تر از گذشته شده است، تنها با کمک همان خدای قتل و کشتار، با کمک خدای زندان و با کمک خدای توپ و تانک در خیابانها علیه مردم متنفر و منزجر از این پیکر پوسیده توانسته است هنوز جنازه گندیده خود را بر زمین بکشد.


مردم سراسر کشور در خیزش دی ماه ۹۶، پیشتر در سال ۸۸ و در پنج روزی که بار دیگر ستونهای ترک خورده نظام اسلامی را بلرزه درآوردند، این را بر پیکر حکومت متعفن اسلامی خالکوبی کردند که هیچگاه کوتاه نخواهند آمد و باید این وصله ناجور بر تن جامعه را برای همیشه به همان تعفن گاهی پرت کنند که از آن بیرون آمده است.
جمهوری اسلامی و سران حکومت این را خوب شیرفهم شده اند که اگر خدای کشتار و جنایت و خدای مسلسل و کاتیوشا و تیربار آنان فرصت کوتاه و چند روزه ای برایشان خرید، اما مردم انقلابی و خشمگین از سران این رژیم زخم خورده نیز تضمین خواهند کرد که نظام اسلامی را بزیر خواهند کشید و تمامی دست اندرکاران، باندها و دستجات مافیای اسلامی این نظام را در دادگاههای مردمی و در مقابل نگاه و افکار عمومی جهانیان بمحاکمه خواهند کشید. این نبرد ادامه دارد و اینبار قدرتمندتر از همیشه ابراز وجود خواهد کرد. این تنها یک آرزو نیست بلکه واقعیت عینی جدال فقر، انقلاب و آرزوهای انسانی هشتاد میلیون انسان در مقابل توحش، غارت، جنایت و آدمکشی ضد انقلاب اسلامی است.

۱ آذر ۹۸
۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

 
 
http://rowzane.com/content//article=168633