عبدل گلپریان
مردم عراق طرح و ترفندهای نخ نمای حکومت را در نطفه خفه خواهند کرد!
دوشنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

بعد از استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و پذیرش استعفای او از سوی پارلمان این کشور، اکنون پارلمان که خود بعنوان یک نهاد سراپا فاسد مورد تعرض مردم قیام کننده بعد از نخست وزیر است، میخواهد با وقت خریدن برای انتخاب شخص دیگری و تشکیل کابینه جدید همان بساط چند سال و چند ماه گذشته را بر مردم تداوم بخشد.
عادل عبدالمهدی در رابطه با استعفایش آنرا بعنوان “توصیه مراجع اسلامی (سیستانی)” نام نهاده بود. البته این نوع افاضات چیز تازه ای در میان مقامات حکومتی نیست. او به این اعتراف نمیکند، که بدنبال اعتراضات میلیونی مردم و اینکه بفرمان او بیش از چهارصد نفر بقتل رسیده و مجرم تر و جانی تر از بقیه ناچار به استعفا شده است بلکه برای ضمانت و ادامه کاری ارتجاع اسلامی آنرا به یاوه گویی های سیستانی سنجاق میکند.
اکنون پارلمان مهلت یک ماهه ای را برای نخست وزیر جدید و کابینه اش تعیین کرده است و از رئیس جمهور برهم صالح خواسته است این پروسه را به سرانجام برساند. این تلاشها در حالی صورت میگیرد که مردم خشمگین و قیام کننده در عراق از همان ابتدا تا به امروز خواستار برچیدن کل دم و دستگاه حکومت، از نهاد نخست وزیری و کابینه اش گرفته تا نهاد ریاست جمهوری و پارلمان کذایی و دیگر نهادهای سرکوب.
یک پای ثابت در اعتراضات مردم عراق که هر روز گسترده تر و عمیقتر میشود، تاختن به مراکز و دفاتر جریانات اسلامی وابسته به حکومت عراق و جمهوری اسلامی است. ثروت و سامان جامعه ای که سران و کاربدستان خود گمارده حکومت طی ۱۶ سال گذشته آنرا بر اساس قوم، عشیره، دین و طوایف بین خود تقسیم کرده و سرگرم غارت هستی مردم بوده اند، مورد آماج و تعرض نسل جدید و مردم مترقی در عراق قرار گرفته است.
زنان، جوانان، کارگران و بخش اعظم مردم تهیدست عراق با به آتش کشیدن مراکز مذهبی و قبر عناصر مرتجع اسلامی، با کوبیدن و به آتش کشیدن دم اژدهای جمهوری اسلامی در کنسولگریها، نشان دادند که دیگر اجازه نخواهند داد از گوربرخاستگان اسلامی عشیره ای بر این جامعه حکم برانند.
حکومت ضد انقلابی عراق روز یکشنبه اول دسامبر اعلام کرده است که، “از تظاهرکنندگان میخواهد برای حفظ سلامتشان از خوردن خوراکی هایی که بین آنان پخش میشود خودداری کنند چرا که احتمال آلوده شدن مواد خوراکی به سم از جانب “عناصری مشکوک” که خود را در میان تظاهرکندگان جای داده اند وجود دارد”. کلاشی کاربدستان این حکومت که باید دهها بار سرنگون شود حد و مرزی ندارد. آنان در حالی از “حفظ سلامت” تظاهرکنندگان اراجیف سرهمبندی میکنند که ماموران تفنگ بدستشان طی چهل روز گذشته بیش از ۴۲۰ نفر را با سرب داغ بقتل رسانیده اند. برای مردم هوشیار و معترض عراق روشن و عیان است که حکومت و مزدورانش چه با شایعه پراکنی و چه با به اجرا گذاشتن همین اقدامات ضد انسانی، میکوشد ظرفیت مخرب خود را برخ مردم معترض بکشد. پاسخ مردم به حاکمیت اما این است که باید کل این سیستم کنار برود. در حال حاضر ( دوم دسامبر ) تظاهرات وسیع در منطقه “بیاعی” بغداد در جریان است. تظاهرکنندگان کوشیدند ساختمان انجمن استانداری کربلا را بتصرف خود دربیاورند و راههای منتهی به کربلا را از هر سو بسته اند. مشاوران حکومت عراق ارسال شده از بیت خامنه ای نیز همچنان از تداوم کشتار معترضین سخن میگویند. بی گمان مردم عراق در ادامه اعتراضات و قیام بحق خود طرح و ترفندهای نخ نمای حکومت را در نطفه خفه خواهند کرد.
آنچه که مسلم و غیر قابل بازگشت به گذشته در اوضاع سیاسی، اجتماعی و اعتراضی در عراق است این می باشد که با هر اندازه وقت خریدن از سوی نهادهای حکومتی، باز هم مردم معترض و جان به لب رسیده عراق برای کنار زدن کل دستگاه حاکمیت بویژه بعد از استعفای عبدالمهدی کمترین تردیدی بخود راه نمی دهند. وجه مشخصه این قیام علیه اسلام و جریانات اسلامی، علیه جمهوری اسلامی بعنوان حکومتی متعفن که مورد حمله مردم در ایران قرار گرفته قابل ارزیابی است. هیچگاه در طول تاریخ دیده نشده است که مردمان سه کشور اسلام زده ( عراق، لبنان و ایران) تا بدین حد علیه اسلام، علیه نمایندگان خدا و علیه حاکمان اسلامی در این مقیاس به میدان آمده باشند. فعلا تا همینجا مردم عراق، ایران و لبنان، پیش قراولان تحولی عظیم در تاریخ معاصر در منطقه خاورمیانه هستند.
عبدل گلپریان
۲ دسامبر ۲۰۱۹

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی