شهلا دانشفر
خیزش انقلابی مردم و چشم انداز سرنگونی رژیم
پنجشنبه, ۲۶ام دی, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

کارگر کمونیست ۶٠۵.گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه تلویزیونی نگاه روز

شادی شوشتری:  هفته پر تلاطمی را پشت سر میگذاریم،  در یک نگاه اولیه در این چند روز چه گذشته است؟

شهلا دانشفر: دقیقا هفته پرتلاطمی است. اعتراف جمهوری اسلامی به جنایتش، در شلیک موشک به هواپیمای مسافری بری و جانباختن ۱۷۶ نفر خشم  و انزجار مردم را همه جا شعله ور ساخت.  مردمی که در آبان خیزش آنان با کشتار و سرکوب روبرو شد، با شنیدن این خبر آمدند کیفرخواست خود را علیه جنایات حکومت اسلامی اعلام کردند و شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد را سر دادند. با آتش زدن عکسهای خامنه ای و قاسم سلیمانی و پایین کشیدن بنرهای آنها در تمام شهرها پاسخ نمایش مسخره ای که رژیم اسلامی به راه انداخت و نیروکشی کرد تا هم قدرتنمایی کرده باشد و هم فضا را امنیتی کند، را  دادند. در این اعتراضات شعارها مستقیما علیه خامنه ای و سپاه بود و مردم با شعارهای فرمانده کل قوا استعفاء، استعفاء، حکومت سپاهی نمیخواهیم، ننگ ما ، ننگ ما، رهبر…ما، راس حکومت اسلامی را نشانه رفتند. در عین حال با شعار “نه رفراندوم، نه اصلاح، اعتصاب انقلاب”، ادامه راه را نشان دادند. استارت این اعتراضات از دانشگاه ها زده شد و دامنه اش به شهرهای بسیاری ا زجمله، تهران، کرج، اصفهان، شیراز، آمل، بابل، بابلسر، ساری، کرمانشاه، سنندج، مریوان، اراک، اهواز، مشهد، سبزوار، سمنان، دامغان و به بسیاری جاهای دیگر کشیده شد . در تهران اعتراضات وسیع  بود و میدان آزادی، مترو شادگان، تهران پارس، و مترو ها تجمعاتی اعتراضی برپا شد. این مردمی هستند که همانطور که اشاره کردم در واقع جواب سرکوبگری های حکومت را دادند. عزم راسخ خود را برای سرنگونی این حکومت دارند اعلام میکنند. با شعارهای اعتراضی و رادیکال خود پیامشان اینست که کوتاه نمی آیند و اعتراضشان ادامه دارد. این مردمی هستند که صریحتر، متحد تر، آشکارتر و وسیعتر از هر وقتی دارند فریاد میزنند “جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم” و این اعتراضات ادامه دارد و مردم دارند قرار و مدارهای اعتراضات روزهای بعدی خود را میگذارند. و این انقلابی است که آغاز شده است و نوید بخش رهایی است.

شادی شوشتری: یک ویژگی مهم خیزش آبانماه کشیده شدن اعتراضات به محلات و کنترل محلات توسط مردم بود، ویژگی های قابل توجه اعتراضات مردم در این روزها که دوباره سر بلند کرده است از نظر شما کدامند؟

شهلا دانشفر: در خیزش آبانماه جمهوری اسلامی فرمان تیراندازی مستقیم به مردم را داد. مستقیما مردم را با تفنگهای دور زن قناسه زدند و به پیشانی تظاهر کنندگان شلیک کردند. در ماهشهر جنایتی بسیار هولناک مرتک شدند و دهها نفر از عزیزان مردم را یک شبه سلاخی کردند. در مجموع گفته میشود ١۵٠٠ نفر را به قتل رساندند. یک ویژگی اعتراضات اخیر اینست که علیرغم همه این جنایتها مردم جسورانه و شجاعانه به میدان آمده اند و میگویند ما ایستاده ایم. مردم مصممند و در برابر وحوش حاکم جانشان را کف دستشان گذاشته اند. و میخواهند از شر جهنم جمهوری اسلامی خلاص شوند. این پیام مهم مردم به این حکومت است که میگویند دیگر سرکوب اثر ندارد و جنبش آنها برای سرنگونی ادامه دارد. یعنی اینکه این جنایتها نه فقط مردم را عقب نزده بلکه معترض تر، رادیکال تر و متحدتر به میدان آورده است.

ویژگی دیگر اینست که دانشگاهها به کانون داغ اعتراضات تبدیل شده و متلاطم تر از هر وقت است.  ویژگی دیگر نقش چشمگیر زنان در صف جلوی خیزش انقلابی مردمی است. همانطور که در سالهای اخیر نیز شاهد حضور پررنگ زنان در سطح اعتراضات جامعه بوده ایم و اساسا جنبش رهایی زن یک عرصه دائمی چالش رژیم اسلامی بوده است.

ویژگی بعد انعکاس بین المللی این اعتراضات است. به هلاکت رسیدن جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی و تنی چند از سران حشد الشعبی، موشک زنی جمهوری اسلامی به مقر نیروهای امریکا که رو شد  اخبار توافقات پشت پرده اش، و بالاخره شلیک جمهوری اسلامی  به هواپیمای مسافربری اوکراینی و اعتراف خود حکومت به این جنایت که حتی زمزمه های عمدی بودن آن نیز بلند شده است، همه و همه اخبار اعتراضات مردم در ایران را به صدر خبرهای  جهانی کشانده است. این اتفاقات نفرت جهانیان را علیه رژیم اسلامی و جنایاتش بالا برده و بیشترین زمینه جلب همبستگی جهانی مردم جهان از مبارازت مردم در ایران را فراهم کرده است.

و بالاخره یک نکته که بسیار مهم است اینست که خصلت نمای اعتراضات مردمی در  این هفته شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”  و شعارهای سرنگونی تند و رادیکال سرنگونی طلبانه است. یعنی مردم کل حکومت را نشانه گرفته اند و حکم قطعی مردم به سرنگونی این حکومت است. مردم در این اعتراضات دارند کل حاکمیت رژیم را به چالش میکشند. اعتراضاتی که رادیکال و معترض و مصمم است. همه این اتفاقات دارد سیر اوضاع را بطرف یک انقلاب انسانی به نمایش میگذارد. انقلابی که مردم آزادی میخواهند، برابری میخواهند، جامعه ای انسانی میخواهند.

این اتفاقات بی مقدمه نبوده است. قدم به قدم جنبش سرنگونی جلو آمده است. رادیکالتر و متعرضتر شده است. جامعه در اعتراضاتش و در کف خیابان علیه کل این سیستم وحشی سرمایه داری حاکم فریاد اعتراضش را بلند کرده است. و اتحاد مبارزاتی مردم را امروز در شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم می بینیم. 

شادی شوشتری: خب. چشم انداز را چگونه می بینید؟

شهلا دانشفر: بسیار بدیهی و روشن است که چشم انداز اوضاع سرنگونی قطعی حکومت است. این جامعه ای است که هرروز دارد به سمت سرنگونی حکومت گام بر میدارد. این جامعه ای است که فقر نمیخواهد، تبعیض نمیخواهد ، نابرابری نمیخواهد و خواستار جامعه ای آزاد و  انسانی است.  این جامعه ای است که آپارتاید جنسی نمیخواهد و خواهان برابری زن و مرد است. این جامعه ایست که بساط خرافه و مذهب را نمیخواهد. این جامعه ایست که در آن خواستهای انسانی موج میزند و با خواستهای رادیکال و چپ جلو آمده است. از همین روست که جنبش سرنگونی گام به گام قدم بزرگتری به جلو برداشته است. اینها همه نوید انقلابی انسانی را به ما میدهد. این را ما در شعارهای اعتراضی می بینیم. در سازمانیافتگی اعتراضات می بینیم. در عزم راسخ مردم برای سرنگونی این حکومت می بینیم و در فضا و تلاطم مبارزاتی که در سطح جامعه جریان دارد ما شاهدش هستیم. از جمله یک عرصه مهم جنبش سرنگونی مبارزات کارگری بوده است. جنبشی که نقش مهمی در کشانده شدن اوضاع به شرایط کنونی داشته است. همچنین یک عرصه مهم اعتراضات مردمی اعتراضات علیه حکومت آپارتاید جنسی و قوانین ارتجاعی اسلامی اش است. و همانطور که اشاره کردم جنبش رهایی زن نقش برجسته ای در شکل گیری چنین فضایی از اعتراض رادیکال و معترض داشته است. و عرصه دیگر مهم اعتراض در جامعه اعتراض علیه مذهب و قوانین ارتجاعی اسلامی و خلاصی از آنها  بوده است. بویژه دانشگاه یک سنگر مهم این اعتراضات بوده است. و ما در همین فاصله خیزش آبان و شانزده آذر و در اعتراضات این هفته شاهدش بودیم. دیدیم که در گرامیداشت یاد جانباختگان آبانماه، یعنی در پنجم دیماه چه گذشت و همین امروز مردم با شعار کشته آبان ماه، ١۵٠٠ نفر ، دارند جانیان اسلامی را به محاکمه میکشند. همه اینها روندی است که چشم انداز خیزش مردم را نشان میدهد. جامعه دارد میرود بسوی رهایی خودش برای یک انقلاب انسانی

شادی شوشتری : خطر اینکه جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار جلوی این اعتراضات را بگیرد چقدر است؟

شهلا دانشفر: این خیزش علیرغم سرکوب وحشیانه خیزش آبانماه شکل گفته است. بنابراین مردم در کف خیابان دارند پاسخ خودشان را به سرکوبها میدهند. در همین اعتراضاتت مردم با شعار حکومت بمب و موشک نمیخواهیم، حکومت دزد نمیخواهیم دارند جواب حکومت جنایتکار را میدهند. طبعا جمهوری اسلامی تلاش خود را میکند که به هر شکل که شده مبارزات مردم را عقب بزند. سرکوب کند و کشتار کند. همانطور که خیزش آبانماه را سرکوب کرد. همانطور که خیزش دیماه ٩۶ و سال ٨٨ را سرکوب کرد و کهریزک را راه انداخت. از جمله در همین روزها هم تعدادی دستگیر شده اند و حکومت سعی میکند احکام زندانهای سنگین برای بازداشت شدگان آبانماه را به رخ جامعه بکشد تا مردم را محتاط کند. اما علیرغم همه این سرکوبگری ها ،علیرغم اینکه در آبانماه مستقیما به مردم شلیک کردند و هفت هزار نفر نیز بازداشت شده اند، مردم دوباره به خیابان آمده اند. مردم این را به تجربه دریافت کرده اند که متاسفانه باید این هزینه را بدهند تا آینده خود را نجات دهند. دیگر ادامه این وضع ممکن نیست. این چنین است که موجی از اعتراض در شهرهای مختلف و در دانشگاههای مختلف به راه افتاده است. بعلاوه موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف شده تر از هر وقت است. همین دروغ پراکنی ها و رسواگری هایی که از سوی رژیم اسلامی اتفاق افتاد موقعیت آن  را در سطح جهانی بسیار ضعیف تر کرده و انزجار گسترده ای را در سراسر دنیا علیه آن برانگیخته است. همچنین شکافها در دروغ خود حکومتیان شدت بیشتری پیدا کرده و این وضعیت به ریزش نیروی بسیاری از خود این رژیم منجر خواهد شد. بنابراین جامعه در موقعیت خیلی بهتری قرار دارد که بتواند سرکوبگری های حکومت را عقب بزند و به جلو گام بردارد.  یعنی هم به لحاظ اتحاد مبارزاتی و هم جلب همبستگی بین المللی مبارزات مردم در موقعیت بهتری قرار دارد. تاکید ما برای تداوم خیزش کنونی، اعتصاب سراسری کارگری و اعتصاب عمومی است. تاکید ما بر اعتصاب دانشجویان، معلمان، بخش های مختلف کارگری و همه مردم است. تاکید ما بر تجمعات سراسری بخش های مختلف جامعه است.  تاکید ما بر کنترل محلات که یک دستاور مهم خیزش آبانماه بود و برپایی شوراهای سازماندهی اعتراض در تمام محلات و همه شهرها است. اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری کارگری و سازماندهی کنترل محلات در تمام شهرها بویژه با کمک ابزاری چون مدیای اجتماعی برای ارتباط گیری وسیع توده ای در امر سازماندهی آن حلقه های اساسی هستند که اعتراضات در کف خیابان را قدرت میبخشد و ابعاد توده ای تر، اجتماعی تر و وسیعتری به ، جنبش انقلابی ما برای رهایی جمهوری اسلامی  میدهد.

شادی شوشتری: با تشکر از شما

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com