عبدل گلپریان
کودکان کار و خیابان در معرض چندین ویروس کشنده
پنجشنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

شیوع ویروس کرونا هیچ مرز و محدوده ای را برسمیت نمیشناسد و طی یکماه اخیر تا کنون به بسیاری از کشورهای جهان رسوخ کرده است . بیشترین حملات ویروس کرونا در این نبرد به نقاط ضعف انسان است.
بنا به به داده های علمی و پزشکی به هر اندازه امکانات پیشگیری نظیر بیمارستانها، داروهای موثر و دیگر نیازمندیهای بهداشت و سلامت از سوی دولتها در دسترس و در اختیار شهروندان باشد، میزان تلفات بشدت ناچیز است. عکس این نیز صادق است و در صورت عدم دسترسی شهروندان به نیازمندیهای بهداشت و سلامت و وجود یک دولت و حکومت نامسئول، مثل شبکه مافیای اسلامی در ایران میزان تلفات بالا و فاجعه بار است.
در ایران تحت حاکمیت همین شبکه مافیایی اسلامی که ماهیت مخرب و ضد انسانی اش را طی بیش از چهار دهه گذشته جان، هستی و زندگی مردم را مخرب تر از کرونا مورد حمله قرار داده است باید شاهد چنین فاجعه ای باشیم.
قبل از شیوع ویروس کرونا، کودکان کار و خیابان مدام و بطور شبانروزی در معرض ویروسهای کشنده ای قرار داشتند که ویروس کرونا هم به آن اضافه شده و در وهله اول کودکان کار و خیابان و کودکان ذباله گرد را مورد آماج خود قرار داده است. ویروس فقر، ویروس بازماندن از تحصیل، ویروس عدم برخورداری از یک زندگی کودکانه، ویروس رنج، ویروس تحمیل شرایط مرگبار اقتصادی و موقعیت ضد انسانی که به آنان تحمیل شده است دنیای ایمن، سالم و خلاق کودکانه آنان را ازشان گرفته است.
کودکان کار و خیابان در ایران همان نقطه ضعف انسان در تهاجم ویروس کرونا است. نه تنها از هیچ امکان حفاظتی نظیر ماسک، کنترل، بستری شدن و دیگر نیازمندیهای بهداشتی برخوردار نیستند بلکه درست در خط جبهه اول تعرض ویروس کرونا قرار گرفته اند. همزمان با عدم برخورداری از امکانات حفاظتی، همچنان روزانه در میادین، اتوبان ها و خیابانها بدنبال تهیه و تامین مخارج زندگی خود و خانواده هایشان هستند. بدشانس ترینشان در ذباله هایی که مملو از وجود دهها ویروس کشنده است مشغول پیدا کردن غذا و وسایل بازیافتی هستند.
گفتن و نوشتن از وضعیت و شرایط کودکان کار و خیابان در سراسر کشور یعنی ترسیم و بیان فاجعه ای انسانی که اکنون با شیوع ویروس کرونا در کنار ویروس اسلامی به جنایتی مضاعف برای کودکان کار تبدیل شده است.
آنچه که بر کودکان کار و خیابان گذشته و میگذرد، محصول ویروس کرونا نیست. تحمیل فقر، مرگ و تباهی زندگی کودکان کار و خیابان، محصول یک ویروس خطرناکتری متشکل از شبکه ها و باندهای مافیای اسلامی چپاول و غارت هستی مردم بنام جمهوری اسلامی است.
رهایی مردم و در وهله اول بازگشت دنیای کودکی به کودکان کار و خیابان و پایان دادن به فاجعه و تباهی بیش از چهل سال از ویروس اسلامی و خلاصی از ویروس کرونا، تنها با برچیدن و بزیر کشیدن مافیای حاکم بر جامعه ایران ممکن و میسر است.
۲۱ اسفند ۹۸
ایسکرا ۱۰۳۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی