کاظم نیکخواه
تعرض به هفت تپه تعرض به کل جامعه است
چهارشنبه, ۲۸ام اسفند, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

کارفرمایان و حکومت کثیف اسلامی در تلاش و تقلا هستند که هفت تپه را به زانو در آورند. بروی کارگران سم میپاشند و آنها را تحقیر میکنند، اوباش خود را در شرکت افزایش داده اند، به تهدید و تطمیع متوسل شده اند و اکنون خبرها حاکی از اینست که میخواهند کارگران را فیلتر کنند. کارفرمای هفت تپه اعلام کرده است که قرارداد تمامی کارگران را تمدید خواهد کرد و کارگرانی که “مشکل امنیتی” داشته اند استخدام مجدد نخواهند شد. این یک تلاش و تقلای کثیف از جانب حکومتیان برای به زانو در آوردن کارگران هفت تپه است.
کارنامه جمهوری اسلامی از این نوع سیاستها برای پاک سازی جامعه از مبارزه و اعتراض پر است. دانشگاهها را دو سال تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” تعطیل کردند و به ابتکار چهره منفورشان سروش، استادان و دانشجویان معترض را تصفیه کردند و تلاش کردند محیط آرامی در دانشگاه به نفع حکومت ایجاد کنند. اما اشکارا شکست خوردند و علیرغم اینکه بسیاری از دانشجویان و استادان مبارز در این جریان قربانی شدند، اما دانشگاه بیش از پیش کانون اعتراض و تظاهرات و تعرض به حکومت باقی ماند. کارخانه ها را با حراست محاصره کردند و کارگران معترض و مبارز را اخراج کردند و یا به زندان افکندند و نیروی کار را در بسیاری از مراکز کارگری بازسازی کردند. اما رویای پوچ آرام کردن کارخانه ها دود شد و هوا رفت. هرروز چندین اعتصاب و اعتراض کارگری در کشور جریان دارد و بعضا در یک روز بیش از ده اعتصاب و اعتراض در ایران جریان دارد. در ادارات و مدارس نیز همین سیاست پاک سازی را به جریان انداختند و معلمان و دانش آموزان را تصیفه کردند. اما باز هم سرشان به سنگ خورد و فریاد اعتراض را نتوانستند خاموش کنند.
کارگران هفت تپه با اعتراضات سال گذشته شان به سمبل حق طلبی و اعتراض به چپاول سرمایه داران و کارفرمایان مفتخور و حکومت کثیف اسلامی تبدیل شده اند و از محبوبیت و احترام بسیاری در میان کارگران برخوردارند. اسماعیل بخشی یک چهره بسیار محبوب در میان کارگران و مردم است. او را بارها به زندان انداختند و تلاش کردند او را به تسلیم بکشانند و ساکت کنند. اما ذره ای از جایگاه او و کارگران هفت تپه در میان کارگران کم نشد. امروز نیز جمهوری اسلامی با توطئه تصفیه هفت تپه فقط و فقط نفرت و انزجار و خشم بیشتری را در میان همه مردم علیه حکومت اسلامی سرمایه داران دامن میزند و به دست اندرکاران حکومت اطمینان میدهیم که هفت تپه را نمیتوانند به زانو در آورند. هفت تپه یعنی اداره شورایی. هفت تپه یعنی اعتراض به خصوصی سازیها و تاراج کارخانه توسط آقازاده های مفتخور و انگل. هفت تپه یعنی همبستگی و اعتراض و حق خواهی کارگری. صدای هفت تپه و اسماعیل بخشی با این نوع سیاستها و توطئه ها رساتر از قبل بلند خواهد شد و جمهوری اسلامی و انگلهای مفتخور سرمایه دار با توطئه تصفیه محیط هفت تپه تنها و تنها خوشه های خشم را آبیاری میکنند. زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه! نابود باد حکومت ضد کارگری اسلامی!

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی