عبدل گلپریان
در ستایش نسل جدید, این است سیمای انقلاب آتی
جمعه, ۲ام خرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جوانانی که با ضرب قوانین ضد انسانی حکومت اسلامی در جامعه ایران بزرگ شده اند، نسل جدید، نسلی که دهه هفتاد، هشتاد و حتی نود در جامعه اسلام زده ایران بدنیا آمده است. میگویم دهه نود چرا که دانش آموزان دختر و پسر زیر ده سال در مدارس نیز به ریش و پشم ریخته آیت الله های میلیاردر و حکومتیان میخندند و با الگوی کودکان در کشورهای غربی به شادی، نشاط، رقص، موزیک و دیگر آرزوهایشان به زندگی و آینده خود مینگرند.
طی چهار دهه اخیر نهادهای حکومت اسلامی در مدارس در اماکن عمومی و خیابانها، با تهدید، اجبار، جدا سازی، شلاق، زندان، شکنجه و تحمیل حجاب کوشیدند تا اسلام و قوانین ضد انسانی آنرا به این نسل تحمیل کنند اما نه تنها نتوانستند بلکه از همان ابتدای ظهور این بختک اسلامی تا به امروز زنان و جوانان با جسارت و شهامت قابل تحسین تمامی طرحها و خزعبلات اسلامی حکومت را با شکست مواجه ساختند.
علیرضا چابلقی و مائده هژبری شاید نمونه های جسور صف مقدم این نسل برای خلاصی از فرهنگ اسلامی هستند. دختران خیابان انقلاب همینطور و صدها و هزاران نمونه دیگر از دهن کجی نسل امروز به قوانین کپک زده اسلامی در تاریخ مبارزات زنان و نسل جدید ثبت شده است. به تمسخر و ریشخند گرفتن پایه ها و ستونهای پوسیده و در حال فرو ریخته حکومت اسلامی همراه با ارائه الگوهای مدرن و پیشرو، امر زنان و نسل جدید بوده است. از خصلت زنانگی انقلاب آتی برای بزیر کشیدن حکومت ضد زن اسلامی نباید کمترین تردیدی داشت. میلیونها نفر از جوانان نسل امروز و زنان بقدمت عمر سراپا نگبت اسلامی با این هیولای زخم خورده، تعطیل ناپذیر جنگیده اند و برای رسیدن به اهداف خود همچنان دارند می جنگند.
حلقه های بهم پیوسته از مبارزات، اعتراضات و اعتصابات کارگری، عطش مردم برای جامعه ای سوسیالیستی، آزاد، برابر و انسانی، با مبارزات و اعتراضات زنان، جوانان و نسل جدید برای بالاترین توقعات مدرن، سکولار و فرهنگی پیشرو حجین شده است. این حلقه های بهم پیوسته میروند تا بساط متعفن و موجودیت ضد انسانی حکومت اسلامی را جارو کنند. این خواست و آرزوی ذهنی کسی نیست بلکه حقیقت مادی و عینی دیروز و امروز جامعه ایران است. بر خلاف نظریه پردازان و نوبل گرفته های دو خردادی و کل دستگاه حاکمیت که با استفاده از رسانه های نان به نرخ روز خور با تمام قدرت کوشیدند و زور زدند که جامعه ایران را اسلامی معرفی کنند، اما افکار عمومی جهانی طی چهار دهه گذشته شهامت و جسارت زنان، جوانان و مردم برای در سوراخ کردن اسلام را شاهد و ناظر بوده اند. این است سیمای انقلاب آتی.
عبدل گلپریان

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com