محمد شکوهی
روایت قالیباف از خطراتی که جمهوری اسلامی را تهدید می کنند
یکشنبه, ۱۱ام خرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

قالیباف:”کاهش سرمایه اجتماعی نظام و چالش معیشتی”،”گسترش سبک زندگی غربی”، “نفوذ جریان غرب زده”! گسترش فساد نظام را تهدید می کنند!محمد باقر قالبیاف رئیس جدید مجلس رژیم در سخنرانی امروزش در مجلس “اولویت های مجلس” در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک را تشریح کرد. وی در شروع صحبت خود ضمن دفاع از سلیمانی و ادامه راهش و “شهدای حرم”  واعلام وفاداری به خامنه ای، به موضوع تهدیداتی که نظام را به خطر انداخته، اشاره کرد. وی این تهدیدات راچنین رده بندی کرد:

تهدید اول “کاهش سرمایه اجتماعی نظام “و ناکار آمدی نظام مدیریت که باعث بیکاری وچالش معیشتی شده است.تهدید دوم:گسترش فساد در تاروپود نظام ،تهدید سوم،”گسترش سبک زندگی غربی”،تهدید چهارم؛گسترش “نفوذ جریان غرب زده”!

اعتراف و اشاره قالیباف به وجود این تهدیدات معنایی جز این ندارد که وضعیت نظام بشدت خراب است. صفوفش درهم ریخته، اقتصادش فروپاشیده، مردم کل نظام را  در عرصه های مختلف به چالش جدی بر سرماندن و نماندن حکومت کشانده اند.

افزایش بیکاری، گرانی و فقر که خود نتیجه سیاستهای ضد انسانی نظام می باشد، میلونها نفر از مردم را به زیر زندگی های خط فقر رانده و جنبش اعتراضی و مبارزاتی وسیعی را علیه کل این ساستهاو نظام به میدان آورده است. اعترضات دی ٩۶ و آبان ٩٨ تنها جرقه هایی از این خشم و نفرت فروخفته بر علیه نظام اسلامی سرمایه داران بود. چالش معیشتی که وی از آن به عنون یک تهدید جدی اسم می برد، در واقعیت خود یک جنبش اجتماعی و مردمی وسیع در سطح جامعه می باشد که کل نظام را به مصاف طلبیده است. جنبشی که میگوید جمهوری اسلامی اختلاسگران، آیت الله های میلیاردی با شبکه عظیم مافیای ثروت و دزدی و.. نابود باید گردد.

آنجایی که وی از تهدید دوم،گسترش فساد در تاروپود نظام صحبت می کند، خودش در راس مافیای فساد حکومت و از نزدیکان بیت رهبری و از سازماندهندگان فساد می باشد. کل جمهوری اسلامی از خامنه ای و بیت رهبری گرفته تا روحانی و…. نمایندگان و نظام فاسد و دزدان و اختلاسگران و مافیای عظیم پول و و ثروت و تحمیل کنندگان فقر وفلاکت بر گرده مردم ایران می باشند. مبارزه مردم بر علیه این فساد هم در دستور جنبش های اعتراضی و اجتماعی مردم می باشد.

تهدید سوم،”گسترش سبک زندگی غربی” یک چالش بزرگ اجتماعی مردم ایران بر علیه همه مظاهر زندگی اسلامی و اسلامزده و تقلاهای حکومت برای اسلامیزه کردن جامعه می باشد.جنبشی بشدت ضد مذهبی و سکولار؛ ضد حجاب اسلامی و قوانین شریعه و…،بشدت برابری طلب که همه “ارزش های الهی حکومت” را به چالش کشانده و تقلاهایش برای تحمیل این ارزش های ارتجاعی را با شکست کامل مواجه کرده است.

تهدید چهارم؛گسترش نفوذ “جریان غرب زده”.هر اسمی که حکومت برای این موضوع بگذارد  فرقی در اصل ماجرا ندارد که جامعه ایران یک جامعه اسلامی نیست. تمایل  مردم به فرهنگ و سبک زندگی غربی ریشه در باورها و تمایلات مردم و در اساس در مخالفت با اسلامیزه کردن جامعه دارد. گرایش وروی آوری بخش جوان و اعظم جمعیت به الگوهای زندگی مدرن  و فارق از قید وبندهای مذهبی، نشان از جنبشی بشدت ضد اسلامی و مذهبی در اعماق جامعه دارد که بروزات اجتماعی اش در بی توجهی و به چالش کشاندن سیاستهای فرهنگی حکومت نشان می دهد. آنچه حکومت در چهار دهه گذشته از آن به عنوان ” تهاجم فرهنگی” اسم برد؛ جاری شدن نوع زندگی و مناسبات غربی و مدرن در بخش اعظم جامعه ایران می باشدکه سدی از مقاومت و مبارزه در برابر سیاستهای ضد زندگی جمهوری اسلامی، بطور ویژه “سبک زندگی اسلامی” حکومت قرار داده است.

ردیف کردن این موارد از طرف قالیباف به عنوان تهدیداتی که نظام را به چالش کشانده است، اعترافی به بی ثمر بودن و شکست همه سیاستهای حکومت در تحمیل سیاستهای مورد دفاعش بر جامعه ایران می باشد. وضعیت حکومت در هم ریخته است، مردم کل نظام جمهوری اسلامی را زیر ضرب اعتراضات و مبارزاتشان در طول سالیان گذشته وادار به عقب نشینی های بزرگی کرده اند. عقب نشینی هایی که حکومت دوفاکتو ناچار به پذیرش ان شده است.  الان مجلس حکومت و قالیباف در صدد برگرداندن و جاری کردن قوانین اسلامی و ضد زن و ضد زندگی و تحمیل آن برسر مردم می باشند. جناب پاسدار قالیباف باید بداند مردم از همه این سیاستها عبور کرده اند. مقاومت و مبارزه مردم حکومت را وادار به عقب نسینی های اساسی کرده که حکومت براحتی نمی توان آنها را دوباره برگرداند. جنبش اعتراضی و اجتماعی و مبارزه ای وسیع بر علیه همه این سیاستها در بطن جامعه جریان دارد و براحتی به حکومت اجازه تعرض دیگر را نخواهد داد.

جمهوری اسلامی زیر ضرب اعتراضات و مبارزات مردم استخوانهایش خرد شده،شیرازه سیاسی و اتحاد صفوفش درهم ریخته، اقتصادش فروپاشیده، تمام سران ریز و درشت حکومت به وضعیت در هم ریخته شان مدام هشدار می دهند وصف “دشمنشان”، بخوان مردم را به همدیگر نشان می دهند. جمهوری اسلامی رسما قبول کرده که مردم نه تنها قبولش ندارند، بلکه حکم به سرنگونی و به زیر کشیدنش داده اند. اعتراضات دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨ سرآغاز دور جدید رویارویی بزرگ و تعیین کننده بین مردم و حکومت بود. مردم وارد نبرد نهایی بر علیه حکومت وبرای به زیر کشیدن نظام جهل و خرافه سرمایده داران دزد و آدمکش شده اند. سخنان قالیباف اگر ارزشی داشته باشد، فقط برای تقویت روحیه صفوف حکومت وخامنه ای می باشد وبش. مردم برای این سخنان تره هم خورده نمی کنند.

اینکه مجلس حکومت با قالیباف در راس آن بتواند این “تهدیدات و خطرات” را از سر نظام کثیف رفع کرده و فرج و گشایشی برای کل نظام بوجود بیاورد،خود زیر سوال می باشد. جمهوری اسلامی و مجلس وهمه نهادهایش و با خامنه ای وارد جنگ بقا شده اند. جنگ بقای حکومت در برابر تعرض مردم.اینها می کشند تا بر سر قدرت بمانند. متقابلا مردم هم مدتهاست اعلام جنگشان را در خیابانها برای به زیر کشیدن حکومت بارها اعلام کرده اند.

نبرد نهایی مردم با حکومت وارد مراحل جدیدی شده است. خطرات و تهدیداتی که قالیباف به آنها اشاره کرده، خطرات و تهدیدات واقعی هستند که کل حکومت و موجودیتش را به چالش جدی کشانده اند.

هر چند شیوع کرونا وقفه ای کوتاه در اعتراض و مبارزه مردم بوجود آورد، اما جنگ مردم برعلیه حکومت این بار و با گذر از بحران کرونا قدرتمند تر از هر زمانی به میدان آمده است. از هم اکنون مبارزات کارگران، زنان و پرستاران و دانشجویان و بخش های مختلف مردم آغاز شده است. دوره پسا کرونا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و بر علیه کلیت نظام کثیف اسلامی آغاز شده است. بازگشت دوباره مبارزات و اعتراضات و رویارویی مردم با حکومت وارد فاز جدیدی شده است. دوره پسا کرونا، دوره رویارویی های مهم و تعیین کننده مردم ایران با جمهوری اسلامی و دوره گسترش و سراسری شدن اعتراضات  برعلیه حکومت می باشد. جمهوری اسلامی نه می تواند و نه قادر است  براحتی از این دوره  عبور کند.به این اعتبار دوره تعیین تکلیف نهایی جنگ  مردم با جمهوری اسلامی هم آغاز شده است. مجلس وقالیباف و خامنه ای و دولت و کل نظام به صرافت “عبور دادن نظام ” از این دوره افتاده اند. اینها کور خوانده اند. حکومت دزدان، آدمکشان اسلامی سرمایه؛ حکومت جهل و خرافه و ضد زن؛ حکومت اختلاسگران و تحمیل کنندگان فقر وفلاکت و.. بر گرده مردم ایران؛ زیرضرب اعتراضات و مبارزات سرنگونی طلبانه قرار گرفته و شیرازه و ستون فراتش در حال خورد شدن می باشد. نبرد نهایی کارگران و بخش های مختلف مردم برعلیه حکومت به چیزی کمتر از به زیر کشیدن کل بساط جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد.سرنگون باد جمهوری اسلامی . زنده باد مبارزات سرنگونی طلبانه مردم!

محمد شکوهی

یکشنبه ١١ خردادا ١٣٩٩ برابر با ٣١ مه ٢٠٢٠

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی