نسان نودینیان
قتلهای ناموسی وصله خشونت باری که توسط سیستم اسلامی علیه زنان بکار گرفته میشود
چهارشنبه, ۴ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

متاسفانه در یک ماه گذشته سه مورد قتلهای ناموسی اتفاق افتاده است.
رومینای ۱۴ ساله در شهر تالش گیلان، فاطمه برحی ۱۹ ساله در شهر آبادان خوزستان، ریحانه ۲۵ ساله در کرمان شوک مجدد بزرگی برای مردم بود.

در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی که فرهنگ و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی بر مبنای مذهب و اسلام و فقه، نهی از منکر، جدایی جنسیتی و آپارتاید جنسی و ستم بر زنان به شکل قانون رسمی درآمده است، زمینه های اخلاقی و عقیدتی و مردسلالاری، برای قتلهای ناموسی بعنوان امری خداوندی بیشتر و فراهمتر از نظامهای سیاسی و بورژوایی است که در آن دین از دولت جدا است، که آموزش و پرورش از مذهب جدا است که میلیاردها دلار خرج نهادهای دولتی نمیشود. که مذهب متولی نیست و حقوق شهروندی مبنای رابطه جامعه است.
قتلهای ناموسی و مردسالاری زاده نظام اسلامی و قوانین قرون وسطایی است که امروز توسط حکومت اسلامی و با بکارگیری قوانین شریعه، مساجد و مناسکهای مذهبی جان زنان را میگیرد.
به این توحش اسلامی و ناموسی میتوان خاتمه داد. دستاوردهای بشر امروزی و سطح آگاهی سیاسی بحدی رسیده که بتوانیم برای همیشه شاهد “ناموس” پرستی و قتل های ناموسی نباشیم. مادام توانسته ایم دیوارهای خرافه پرستی و مذهبی را بشکنیم و ویران کنیم، مادام هر روز بر ابعاد خدانابوری و تنفر از مذهب افزوده میشود باید بتوانیم جلو قتلهای ناموسی را بگیریم و دنیایی فارع از قتل ناموسی، ستم کشی بر زنان و تبعیض و نابرابری جنسیتی را تجربه کنیم.

فاکتور مهم مبارزه علیه قتلهای ناموسی ابراز وجود جنبش نوین زنان است. به هر درجه مردم و جنبش نوین زنان علیه قتلهای ناموسی با برپایی میتینگ و آکسیونهای اعتراضی بمیدان آمده اند و در محکومیت قتلهای ناموسی، مردم و جامعه را بسیج کرده اند بر انزوا و پاکسازی فضای ناموس پرستی تاثیر موثری گذشاته اند. حضور زنان و مردان آزادیخواه و سنگر بندی آنها علیه قتلهای ناموسی فاکتور بسیار موثر و اجتماعی و مبارزاتی است.

سرنگونی و نابودی حکومت اسلامی و کوتاه کردن سیستم خرافی و مذهبی اسلام سیاسی از زندگی مردم پایانی است بر ستم کشی و آپارتاید جنسی و قتلهای ناموسی!
٣ تیر ١٣٩٩
٢٣ژوئن ٢٠٢٠

ایسکرا ۱۰۴۶

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی