شهلا دانشفر
کارگران نیشکر هفت تپه پرچم شوراها را برافراشتند
چهارشنبه, ۴ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

آنجه امروز در نیشکر هفت تپه میگذرد، انعکاسی از فضای سیاسی جامعه است. ما قبلا از دوران پسا کرونایی صحبت کردیم. از در پیش بودن انفجاری به مراتب بزرگتر از آنچه در خیزش آبان و دیماه شاهدش بودیم، سخن گفتیم و امروز همزمان با موج دوم کرونا شاهد این هستیم که جامعه دارد با قدرت به این سمت و سو میرود. نیشکر هفت تپه نمادی از این اوضاع و شرایط است. هفت تپه مکانی بود که در آنجا اعتراضات کارگران سرکوب شد، دور جدید اعتراضات این کارگران نمادی از سربلند کردن دوباره این کارگران بعنوان پیشتاز اوضاع پر تپش سیاسی امروز است که با بدست گرفتن پرچم شوراها قد برافراشته است.
یک هفته است که اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در جریان است و هم اکنون تمامی بخش های این مجتمع بزرگ کارگری با بیش از ۵ هزار کارگر در اعتصابند. روز ١ تیر ٩٩ یک روز تاریخی در مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و در جنبش کارگری بود. در این روز کارگران در محلی که “سنگر” نامش نهاده اند در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند و اولین تصمیم مهم شان پیشبرد شورایی مبارزاتشان و تصمیم گیری جمعی بر سر روند ادامه اعتراضاتشان بود. این اتفاق الگوی عملی ای از برپا کردن شوراها در تمام مراکز کارگری و سازمانیابی مبارزات کارگران در سطح سراسری را مقابل چشم همگان قرار داد. زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه.

دومین تصمیم مهم کارگران نیشکر هفت تپه در این روز تاکید بر خلع ید از بخش خصوصی این شکل آشکار چپاول و دزدی در هفت تپه و به عنوان خواست مشترکشان بود. و بالاخره اینکه کارگران هفت تپه در این روز بر بازگشت به کار رهبر محبوبشان اسماعیل بخشی و دیگر همکارانشان محمد خنیفر، ایمان خضری و و سالار بیژنی، بر پایان دادن به امنیتی کردن مبارزاتشان و احضارها و تهدیدها و بر روی خواستهای فوری دیگرشان تاکید کردند. تجمع روز ١ تیر کارگران نیشکر هفت تپه جلوه درخشانی از اراده متحد کارگری برای پیگیری خواستها و مبارزاتشان بود. نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم مبارزات کارگری است و شایسته وسیعترین حمایت هاست.

خواستهای اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از ٢۵ خرداد شروع شد و در روز ٢۶ خرداد تمامی بخش های این مجتمع بزرگ کارگری را در بر گرفت. در آن روز کارگران ابتدا مقابل کارخانه تجمع کردند و سپس با راه پیمایی به سمت تجهیزات مکانیکی و سایر قسمت‌ها حرکت کردند و در آخر مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند. تعویق پرداخت دستمزد فروردین و اردیبهشت و دیگر مطالبات کارگران، عدم پرداخت سه ماه حق بیمه و مشکل تمدید دفترچه های درمانی، تعویق پرداخت مزد رانندگان وانت‌‌های بارهای استیجاری شرکت، عدم پرداخت حق سختی کار به ١۵٠ کارگری که از اسفند ماه ٩٨ بازنشست شده اند و عدم تمدید قرارداد کاری هفتاد نفر از کارگران نی بر موضوعات مورد اعتراض این کارگران است.

در نیشکر هفت تپه درفصل بهره برداری نزدیک به ۵۰۰۰ نفر کار میکنند. این جمعیت در فصل کشت نیشکر بعضا به ۵۵٠٠ نفر میرسد. نیمی از این کارگران با قراردادهای موقت کاری مشغول به کار هستند و یک موضوع دائمی اعتراض در نیشکر هفت تپه قراردادهای برده وار موقت کاری است.
این چنین است که فضایی از اعتراض تمام نیشکر هفت تپه را در بر گرفته است. این کارگران خواستار پرداخت فوری همه طلبها، تمدید دفترچه های درمانی و دائمی کردن قرارداد کارگران فصلی هستند. در عین حال بازگشت به کار اسماعیل بخشی رهبر محبوبشان و سه کارگر اخراجی دیگر به اسامی ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی از خواستهای مهم آنهاست.

موضوع دیگر خلع ید از اسد بیگی و رستمی سردستگان باند مافیایی حاکم در هفت تپه است که در همدستی با مقامات استان، نیروهای سرکوبگر رژیم و حکومتیان کارگران این مجتمع کارگری را چپاول کردند و مورد تعرض قرار دادند. و کارگران با اعتصابات جانانه شان در سال ٩٧ حسابشان را کف دستشان گذاشتند.
اکنون در دل نزاعهایشان بر سر چپاول و دزدی در هفت تپه، اسد بیگی و رستمی و دارودسته مافیایی شان ظاهرا تحت “محاکمه” قرار دارند. اما جالب اینجاست که در این هفته به بهانه پرداخت کردن حقوق پرسنل قاضی پرونده حکم آزادی مشروط اسد بیگی سردمدار این دزدان را داده است. کارگران موضوع پرداخت حقوق پرسنل شرکت نیشکر را بهانه ای برای مصونیت قضایی و بازداشت نشدن اسد بیگی و در نهایت عدم محکومیتش اعلام کرده و میگویند که چگونه است که او که خود از عوامل اصلی دزدیهای پشت پرده و تعرض به زندگی و معیشت کارگران است، آزاد میشود و خواستار مورد محاکمه و مجازات وی هستند. کارگران در عین حال میگویند اکنون که مدیران فاسد شرکت، اسدبیگی و رستمی و باند مافیایی او در حال دادگاهی شدن هستند و دستگاه قضایی به حسابهای آنها دسترسی دارد، بهانه ای برای عدم پرداخت طلبهای کارگران نیست و باید دستمزدهای پرداخت نشده و حق بیمه عقب افتاده آنان فورا پرداخت شود تا بتوانند دفترچه های بیمه درمانی خود را نیز تمدید کنند.

خبر تعطیلی کارخانه تلاشی برای ایجاد تفرقه
در مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه مثل هر کجای دیگر یک تلاش دولت و مقامات دست اندر کار ایجاد تفرقه و شکاف در میان کارگران است. یک نمونه جدید از این توطئه گری ها به راه انداختن زمزمه های تعطیلی این مجتمع بزرگ کارگری زیر پوشش محاکمه باند مافیایی حاکم بر این شرکت است. از جمله خبرگزاری فارس تحت همین عنوان از تعطیل شدن نیشکر هفت تپه خبر میدهد.
با این کار تلاش حکومتیان اینست که کارگران را از ادامه اعتراضشان نا امید و در صفوف آنها تفرقه ایجاد کنند. البته نقشه تعطیلی هفت تپه و غارت زمین ها و تقسیم آنها بین شبکه محلی مافیای حاکم بر شوش و هفت تپه به هیچوجه موضوع جدیدی نیست و یک دهه است که در تدارکش هستند و هر بار با اعتراضات کارگران ناگزیر به عقب نشینی شده اند. اما در عین حال یک تلاش حکومت اینست که با فروش زمینهای این شرکت و باقی گذاشتن بخش ناچیزی از آن برای تولید شکر، خود را از وجود مجتمعی با بیش از ۵٠٠٠ کارگر و به گفته خود شان از وجود یکی از “جنجالی ترین و پرحاشیه‌ترین شرکت های کشور” رها کند. به عبارت روشنتر یکی از اهدافشان پایان دادن به کار نیشکر هفت تپه به عنوان یک سنگر مهم مبارزه در جنبش کارگری است. کارگران نیز به این توطئه گری ها واقفند و اجازه نمیدهند. یک موضوع مهم اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩٧ بر سر همین مساله بود و امروز نیر کارگران نسبت به آن هوشیارند و در برابر چنین تعرضی خواهند ایستاد.

تجمع هر روزه کارگران در “سنگر”
با شروع دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، آنها هر روز بنا بر سنت مبارزاتی ای که دارند مقابل دفتر مدیریت در مکانی که “سنگر” نام گرفته تجمع میکنند و یکصدا و متحد پیگیر خواستهایشان میشوند. بدین ترتیب “سنگر به مکان شکل گیری مجمع عمومی و تصمیم گیری های متحدالنه این کارگران تبدیل شده است. از جمله “سنگر” به مکانی تبدیل شده است که در هر دوره از مبارزات این کارگران، رهبران کارگری و کارگران معترض یکی بعد از دیگری بر روی آن ایستاده و کیفرخواست خود را علیه بردگی مزدی و بساط چپاول وغارت مافیای حاکم بر هفت تپه اعلام کرده اند. یکی از لحظات شورانگیز این اعتراضات طنین انداختن شعار “نان، کار، آزادی، اداری شورایی” با صدای رسای اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩٧ است. لحظه ای تاریخی که هرگز فراموش نمیشود. در بستر چنین مبارزات درخشانی است که مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩٧ به نقطه عطفی در جنبش کارگری تبدیل شد و با خود گفتمان های رادیکال و چپ را به جلو آورد و اداره شورایی را به عنوان آلترناتیوی در مقابل کل جامعه قرار داد. امروز نیز کارگران نیشکر هفت تپه با تاکید بر سازماندهی شورایی اعتراضاتشان میخ شوراها را در هفت تپه کوبیدند و به چراغ راهنمای کل جنش کارگری تبدیل شدند.

با چنین پیشینه ای از مبارزه است که امروز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه به جلو میرود و از بیست و ششم خرداد تا امروز هر روزه با شرکت بخشهای مختلف شرکت از جمله بخش کشاورزی، بخش تولیدی کارخانه، بخش زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری وسایر ادارات را متحدانه به جلو رفته است.

بیش از ۵ هزار کارگر نیشکر هفت تپه همراه با خانواده هایشان نیروی بزرگی هستند که با اتکاء به این نیرو میتوانند اعتراضاتشان را با قدرت به جلو برند و در برابر تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت خود بایستند و خواستهای فوری خود را تحمیل کنند. با اتکاء به این قدرت و شورای کارگران میشود حمایت و همبستگی مردم شهر و همه کارگران را جلب کرد. نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم مبارزات کارگران و شایسته بیشترین حمایت هاست.

دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و همبستگی های کارگری
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩٧، بلند شدن فریاد اعتراض آنان علیه فقر، تبعیض، نابرابری و بساط چپاول و دزدی و کشیده شدن دامنه اش به سطح شهر شوش و به سطح جامعه، در سال ٩٧ مکان ویژه ای به مبارزات این کارگران داده است. بویژه به پا خاستن فولاد اهواز با خواستهایی مشترک با هفت تپه و به حرکت در آمدن شهر اهواز در آن مقطع ابعاد گسترده تری به این اعتراضات داد و روزهایی فراموش نشدنی و تاریخی ای را آفرید. اعتراضاتی که دامنه اش به بخش های مختلف کارگری از جمله به میان معلمان، بازنشستگان، دانشجویان کشیده شد و بیشترین حمایت های اجتماعی را با خود همراه داشت و صدایش جهانی شد. اعتراضاتی که دستاوردهای مهمی برای جنبش کارگری و مبارزات کل جامعه داشت و الگویی عملی از اعتصابات گسترده و اجتماعی کارگری را در مقابل چشم جامعه قرار داد و نقش مهمی در کشیده شدن سیر تحولات سیاسی جامعه به سمت خیزش دیماه داشت. اعتراضاتی که در آن کارگر در قامت صاحب جامعه قد علم کرد و اعلام نمود که برای خلاصی از این بساط فساد و دزدی باید خود کارگران و خود مردم وارد عمل شوند و اداره جامعه را بدست بگیرند و گفتمان شوراهای کارگری و مردمی را به جلو آورد. اعتراضاتی که جنبش علیه شکنجه و زندان را به جلو آورد و تحرکی به جنبش دادخواهی در سطح جامعه داد.
این چنین است که نیشکر هفت تپه به سنگر مهم مبارزات کارگری تبدیل شده است و همه کارگران آنرا ارج میگذارند. از جمله دور جدید مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه با خود زمزمه های همبستگی مبارزاتی بخش های دیگر کارگری را همراه آورده است. برای مثال اخبار اعتراضات این کارگران در این هفته در مدیای اجتماعی و در گروههای مختلف کارگری وسیعا رسانه ای شد و از سوی گروهها و تشکلها و جمع های کارگری از جمله از سوی انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از فعالین کارگری سقز، گروهی از فعالین حقوق کودکان، شورای بازنشستگان ایران، جمعی از کارگران فولاد اهواز و کارگران شرکت آسفالت ماکام شرق ن، ی کارگری و جمعی از کارگران فولاد اهواز طی بیانیه هایی خطاب به کارگران نیشکر هفت تپه پیامهای همبستگی داده شد. این همبستگی ها باید ادامه یابد.

کارگر کمونیست ۶٢٨


متن پیامهای همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه را که از مدیای اجتماعی برگرفته شده در زیر میخوانید:
پیام همبستگی چهار تشکل کارگری و گروه کارگری در حمایت از کارگران هفت تپه
از کارگران معترض هفت تپه با تمام توان حمایت می کنیم.
کارگران مبارز و رزمنده هفت تپه دور جدیدی از اعتصاب خود را با تمام قدرت آغاز کرده و روز گذشته ششمین روز متوالی اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران هفت تپه صدای رسا و پر خروش اعتراض همه کارگران ایران به حقوق های معوقه، دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر، اخراج سازی، چپاول و اختلاس، سرکوب و بازداشت و اخراج رهبران اعتصابات هستند. کارگران هفت تپه طی دو سال گذشته درس های ارزشمند مبارزاتی به کل جنبش کارگری داده اند. اینبار نیز با شهامت و شجاعت به میدان آمده اند تا جلوه های قدرتمندتری از مبارزه را به نمایش بگذارند.
کارگران هفت تپه با خواستهای اساسی ای دور جدید از اعتصاب را شروع کرده اند. پرداخت فوری حقوق، پرداخت کامل حق بیمه، قطع کردن دست دزدانی مانند اسدبیگی و شرکایش و از همه مهمتر بازگشت به کار همکاران و رهبران اعتصابات پرشور سال گذشته، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگران، خواستهای این دوره از اعتصابشان هستند. این خواستها باید مورد تایید و تأکید و حمایت سراسری قرار گیرند.
پیروزی کارگران هفت تپه در گروه حمایت همه جانبه همه کارگران است و متقابلا هر میزان از موفقیت کارگران هفت تپه، جنبش مطالباتی کارگری را قدرتمندتر خواهد کرد.
سندیکای کارگران هفت تپه با اقدامی اصولی به همه کارگران و تشکلهای کارگری فراخوان حمایت از کارگران هفت تپه داده است.
ما ضمن ارج نهادن به این اقدام درست سندیکای کارگران هفت تپه، حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود را از اعتصاب کارگران هفت تپه اعلام میداریم و از همه بخش های کارگری و تشکل ها می خواهیم به هر طریق ممکن حمایت خود را از کارگران هفت تپه اعلام دارند.
زنده باد کارگران هفت تپه. ۱/۴/۱۳۹۹
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از فعالین کارگری سقز، گروهی از فعالین حقوق کودکان


بیانیه جمعی از کارگران فولاد اهواز در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه
نبض مبارزه ظلم ستیزانه و حق طلبانه جنبش کارگری دوباره در هفت تپه به تپش افتاده است تا به تعرض مافیای چپاولگر و باندهای اختلاسگر پایان ببخشد.
مافیایی که قدرت خود را از سیستم حاکم و ثروت خود را از محصول کار و زحمت کارگر کسب کرده سالهاست با بیرحمی ذاتی خود بر معیشت ما کارگران تاخته و فقر و محرومیت را بر ما و خانواده هایمان تحمیل ساخته است با این همه هنوز نتوانسته و نخواهد توانست کمر همت مبارزه حق طلبانه کارگر را خم کند.
این سیستم مافیایی به رغم رسوایی های پیاپی در بر ملا شدن جنایت ها ؛ دزدی ها ؛ اختلاس های چند ده هزار میلیاردی و غارتگری هایش همچنان تلاش میکند به پشتوانه شرکای امنیتی،نظامی و قضایی خود با پرونده سازی های مضحک و دربند کردن فعالان کارگری نظیر آنچه که در مورد اعضای اتحادیه آزاد کارگران اتفاق افتاد ؛ صف مستحکم مبارزه ما کارگران را به عقب براند اما شروع دور تازه اعتراضات و اعتصابات کارگران شجاع و آگاه هفت تپه و سایر محیط های کارگری در جای جای کشور معادلات سیستم را برهم زده است. طی سالیان گذشته طبقه کارگر هم سرکوب گسترده و عریان را تجربه کرده و هم نمایش های خنده آور از ژست های عدالت جویانه دستگاه قضایی را دیده است ، اما نه مرعوب سرکوب و نه مفتون این خیمه شب بازی های بی سرانجام شده است.
چگونه میشود دستگاهی که ادعای مقابله با فساد و مفسدین را دارد و دادگاههای متخلفان اقتصادی برگزار میکند اما همزمان کارگری که مقابل همین فسادها و بیحقوقی ها ایستاده و آن را افشا کرده و فریاد زده و حقش را طلبیده محکوم و دربند سازد؟
ما پشتیبانی و حمایت مان از کارگران معترض نیشکرهفت تپه را با صدایی بلند و رسا اعلام میداریم و در این مبارزه خود را در کنار آنها و همقدم با تک تک شان میدانیم. همچنین احضار ، تهدید و بازداشت فعالان کارگری و پرونده سازی های امنیتی اخیر را محکوم کرده و خواهان پایان بخشیدن به این رویه غیر قابل قبول هستیم.
جمعی از کارگران و فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز


با سلام و درود فراوان، ما کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق بطور جمعی از شما غیور مردان و زنان نیشکر هفت تپه حمایت میکنیم و امیدواریم ما را در جمع خود بپذیرید.


اعلام حمایت از اعتراض و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه!

امروز ۳۱ خرداد تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به مطالبات معوقه ، برای ششمین روز متوالی مقابل فرمانداری شوش تجمع اعتراضی خود را ادامه دادند.

کارگران نیشکرهفت تپه که در سالهای اخیر با مطالبه محوری لغو خصوصی سازی، مبارزات پرشکوه خود را علیرغم سرکوب های گسترده سازمان داده اند، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های درمان در ششمین روز اعتصاب ، دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش زدند .
کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست درگیر مطالبات معوقه خود هستند .
علیرغم همه اعتراضات این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
رسوائی کارفرمای نیشکر هفت تپه و حمایت های پشت پرده مسئولین حکومتی از آنان به علت تخلفات و فساد مالی بازتاب گسترده ای در جامعه در اثبات حقانیت کارگران این شرکت داشته است.
علیرغم این حقانیت آشکار در این شرایط سخت و فشارهای تورمی غیر قابل تحمل، هیچ نهادی پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه نیست .
شورای بازنشستگان ایران به شکل همه جانبه از مطالبات و اعتراض این کارگران از جمله بازگشت بکار و جبران خسارت برای اسماعیل بخشی و همکارانشان که اخراج شده اند، قاطعانه پشتیبانی کرده و همه تشکل ها و محافل کارگری را به حمایت از مطالبات و اعتراضات این کارگران ترغیب میکند.
شورای بازنشستگان ایران
۳۱ خرداد ۹۹

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی